Handboek CO2-prestatieladder

 • Productgroep:Download / Brochure
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:10-06-2015
 • Aantal pagina's:99
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D1070
 
Gratis
 • De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen. In de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. De ladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder, dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Dit SKAO-handboek beschrijft de beoordelingsmethodiek en het certificeringschema in detail.

  Dit is - de volledig herziene - versie 3.0 van het Handboek.

  Let op: Bij gebruik van de ladder in een aanbesteding gelden enkele voorwaarden.

  Download de wijzigingenlijst die hoort bij het Handboek Versie 3.0 van 10 juni 2015

  Download de wijzigingenlijst die hoort bij het Handboek Versie 2.2 van 4 april 2014.

  Download de wijzigingenlijst die hoort bij het Handboek Versie 2.1 van 18 juli 2012.
 • Inhoudsopgave

  VOORWOORD 4
  INLEIDING 5
  LEESWIJZER 6

  1. TOEPASSINGSGEBIED 7
  2. NORMATIEVE VERWIJZINGEN 10
  3. BEGRIPPENLIJST 12
  4. GRENZEN EN OMVANG VAN HET BEDRIJF 21

  4.1 Vaststellen van de grens van het bedrijf 22

  4.2 Vaststellen omvang van het bedrijf 27

  5. EMISSIES EN CO

  2-EMISSIEFACTOREN 28

  5.1 CO2-emissie-inventaris, scope-indeling en materialiteit 29

  5.2 De CO2-Prestatieladder en het gebruik van CO₂-emissiefactoren 31

  5.2.1 Algemene regels rond het gebruik van CO

  2-emissiefactoren 31

  5.2.2 Het berekenen van de CO2-uitstoot met de CO2-emissiefactoren 33

  5.2.2.1 Berekenen van CO2-emissies als gevolg van gas en elektriciteitsgebruik 33

  5.2.2.2 Berekenen van CO2-emissies van personenvervoer en goederenvervoer 35

  5.2.2.3 Berekenen van CO2-emissies van koudemiddelen 36

  5.2.3 Overgangstermijn voor nieuwe CO2-emissiefactoren en herberekening 36

  6. ALGEMENE EISEN EN AUDITCHECKLIJSTEN CO2-PRESTATIELADDER 37

  6.1 Algemene Eisen 38

  6.1.1 Eisen aan processen voor continue verbetering 39

  6.1.1.1 Interne audit 39

  6.1.1.2 Directiebeoordeling 40

  6.1.1.3 Ladderbeoordeling door de LadderCI 41

  6.1.2 Eisen aan projecten 41

  6.1.3 Eisen aan de Verplichte Internetpublicatie 42

  6.1.4 Eisen aan de contributie aan de SKAO 43

  6.2 Auditchecklijsten 43

  6.2.1 Invalshoek A: Inzicht 44

  6.2.2 Invalshoek B: Reductie 60

  6.2.3 Invalshoek C: Transparantie 72

  6.2.4 Invalshoek D: Participatie 80

  7. CERTIFICEREN CONFORM DE CO2-PRESTATIELADDER 90

  7.1 Certificeren conform de CO

  2-Prestatieladder 91

  7.1.1 Competenties van Laddercertificerende Instellingen en haar auditoren 91

  7.1.2 De Ladderbeoordeling 91

  7.1.3 Het CO2-bewust Certificaat 94

  7.1.4 Certificaatovername door een andere LadderCI 96

  7.1.5 Harmonisatie 96

  7.1.6 Toelichting op bijwonen 96

  7.2 Toelichting op de steekproef 97

  7.3 Verifiëren conform de CO2-Prestatieladder 98

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Voorwaarden
Aan het gebruik van de CO2-Prestatieladder zijn voorwaarden verbonden.
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven