Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handboek aanleg verkeersregelinstallaties

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:16-12-2009
 • Aantal pagina's:196
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 536 1
 • Artikelnummer:269
 • Thema: Verkeersregelinstallatie
 
€ 89,00
excl. 9% btw
 • Dit handboek behandelt alle aspecten van het technisch ontwerp en de aanleg van verkeersregelinstallaties (VRI’s). U vindt achtergrondinformatie, tips en adviezen die u kunt gebruiken bij het ontwerp- en het bouwproces. De informatie is gebaseerd op de Standaard RAW Bepalingen 2005 en de U.A.V.T.I. 1992.
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Wettelijke voorschriften
  1.1 Inleiding
  1.2 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)
  1.3 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  1.4 Regeling verkeerslichten
  1.5 Burgerlijk Wetboek
  1.6 Jurisprudentie
  2 Normen
  2.1 Inleiding
  2.2 NEN-HD 638 – Verkeersregelinstallaties
  2.3 NEN-EN 12368 en NEN 3322
  2.4 NEN-EN 12675 en NEN 3384
  2.5 Reactietijden
  2.6 CE-markering op verkeerslantaarns
  2.7 CE-markering op verkeersregeltoestellen
  3 Overige voorschriften en richtlijnen
  3.1 Inleiding
  3.2 Richtlijn voor de toepassing van nieuwe lamptypen in VRI’s. Grensvlakdefinities
  3.3 Richtlijnen voor hoogspanningsmasten
  3.4 Richtlijnen van ProRail
  3.5 Richtlijnen van trambaan- en trolleylijnbeheerders
  3.6 Overige richtlijnen voor het aanleggen van verkeersregelinstallaties
  3.7 CROW-publicatie 164c – Handboek wegontwerp – gebiedsontsluitingswegen
  3.8 CROW-publicatie 177 – Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte
  3.9 CROW-publicatie 201 – Praktijkboek toegankelijkheid openbare ruimte
  3.10 CROW-uitgave ASVV 2004 – Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom
  3.11 CROW-publicatie 246 – Onderhoud verkeersregelinstallaties
  4 Aandachtspunten bij het verkeerskundig ontwerpen van een verkeersregelinstallatie
  4.1 Uitgangspunten
  4.2 Kruispuntontwerp
  4.3 Detectiemiddelen voor fietsers
  4.4 Akoestische signalering
  4.5 Aanwezige verharding, betonplatenverharding, brugdek
  4.6 Zichtbaarheid
  4.7 Deelconflicten
  4.8 Lange en korte detectielussen
  5 Technisch ontwerpen van een verkeersregelinstallatie
  5.1 Algemene aspecten bij het technisch ontwerpen
  5.1.1 Veiligheids- en gezondheidsaspecten bij het ontwerpen
  5.1.2 Kwaliteitsplan en toezichtsplan
  5.1.3 De plaats van stopstrepen en de plaats van verkeerslichten
  5.1.4 Wegmeubilair
  5.1.5 Communicatie met verkeersregelinstallaties voor prioriteitsverlening
  5.1.6 Putsarmatuur
  5.1.7 Schakelen van de diminrichting
  5.2 Verkeersregeltoestel
  5.2.1 Veiligheidsinstallatie
  5.2.2 Roodlichtbewaking
  5.2.3 Lampbewaking
  5.2.4 IVERA-protocol
  5.2.5 CVN-C-interface
  5.2.6 Kasten
  5.2.7 Plaats van de apparatuurkast van het verkeersregeltoestel
  5.2.8 Noodstroomvoorzieningen
  5.2.9 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie op het elektriciteitsnet
  5.2.10 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie op een communicatienetwerk
  5.2.11 Hoofdschakelaar
  5.2.12 Aarding van verkeersregelinstallaties
  5.3 Verkeerslantaarns
  5.3.1 Aanbrengen verkeerslantaarn
  5.3.2 Achtergrondschilden
  5.3.3 Voorwaarschuwingssein
  5.3.4 Led-lampen
  5.4 Masten, zweepmasten en portalen
  5.4.1 Ontwerpen van masten, zweepmasten, portalen en funderingen
  5.4.2 Plaatsing van masten en staanders
  5.4.3 Universeelmast
  5.4.4 Zweepmast
  5.4.5 Portaal
  5.4.6 Drukknopmast
  5.4.7 Opzetstukken
  5.4.8 Neiginrichtingen voor verkeerslantaarns
  5.4.9 Afweging gebruik zweepmasten of portaal
  5.4.10 Plaatsing van zweepmasten en portalen
  5.4.11 Centrale portalen
  5.4.12 Checklist voor masten
  5.5 Detectie
  5.5.1 Algemeen
  5.5.2 Inductielussen
  5.5.3 Boren gaten ter plaatse van voegovergangen in betonverharding
  5.5.4 Lussen voor selectieve detectie
  5.5.5 Aansluiten detectielus op grondkabel
  5.5.6 Afweging tussen inductielussen en andere detectietechnieken
  5.5.7 Drukknopschakelaar
  5.5.8 Akoestische signalering
  5.6 Kabels en leidingen
  5.6.1 Algemeen
  5.6.2 Informatie-uitwisseling ondergrondse netten
  5.6.3 Mantelbuizen
  5.6.4 Codering op grondkabels en snoeren
  5.6.5 Aansluitsnoer
  5.6.6 Grondkabel tussen apparatuurkast en mast
  5.6.7 Grondkabel tussen de apparatuurkast en detectielussen/drukknoppen
  5.6.8 Grondkabel tussen VRI-kasten
  6 Aanleggen van een verkeersregelinstallatie
  6.1 Administratieve en procedurele aandachtspunten voor de directievoerder en de toezichthouder
  6.1.1 Algemeen
  6.1.2 Fasen tijdens het aanleggen van een verkeersregelinstallatie
  6.1.3 Activiteiten voorafgaand aan de uitvoeringstermijn
  6.1.4 Activiteiten tijdens de uitvoeringstermijn tot aan de gereedmelding
  6.1.5 Gereedmelding
  6.1.6 Opneming en goedkeuring
  6.1.7 Keuringsprotocollen, keuringsrapporten en certificaten
  6.1.8 Documentatie
  6.2 Technische aandachtspunten voor de directievoerder en de toezichthouder
  6.2.1 Verkeersregeltoestel
  6.2.2 Masten
  6.2.3 Verkeerslantaarns
  6.2.4 Detectie
  6.2.5 Kabelsleuven en mantelbuizen
  6.2.6 Grondkabels en aansluitsnoeren
  6.2.7 Omgaan met vrijgekomen materialen
  7 Toelichting op de resultaatbeschrijvingen
  7.1 Aanbrengen verkeersregeltoestel
  7.1.1 RAW-hoofdcode 35.10.01 – Aanbrengen verkeersregeltoestel
  7.1.2 RAW-hoofdcode 35.10.02 – Aanbrengen verkeersregelprogramma
  7.1.3 RAW-hoofdcode 35.10.03 – Aanbrengen voorzieningen ten behoeve van signaalgroep
  7.1.4 RAW-hoofdcode 35.10.04 – Aanbrengen apparatuur ten behoeve van detectie
  7.1.5 RAW-hoofdcode 35.10.05 – Aanbrengen apparatuur ten behoeve van selectieve detectie
  7.1.6 RAW-hoofdcode 35.10.06 – Aanbrengen voorzieningen ten behoeve van koppeling met verkeersregeltoestellen
  7.1.7 RAW-hoofdcode 35.10.07 – Aanbrengen voorzieningen ten behoeve van overige koppelingen
  7.1.8 RAW-hoofdcode 35.10.08 – Aanbrengen apparatuur ten behoeve van communicatie
  7.1.9 RAW-hoofdcode 35.10.10 – Aanbrengen voorzieningen ten behoeve van uitgangen
  7.1.10 RAW-hoofdcode 35.10.11 – Aanbrengen voorzieningen ten behoeve van ingangen
  7.1.11 RAW-hoofdcode 35.10.12 – Aanbrengen voorzieningen ten behoeve van< bewaking
  7.1.12 RAW-hoofdcode 35.10.13 – Aanbrengen programmatuur ten behoeve van het registreren van verkeersgegevens
  7.1.13 RAW-hoofdcode 35.10.14 – Aanbrengen bedieningspaneel
  7.1.14 RAW-hoofdcode 35.10.15 – Aanbrengen kast ten behoeve van verkeersregeltoestel
  7.1.15 RAW-hoofdcode 35.10.20 – Leveren sleutel voor kast ten behoeve van verkeersregeltoestel
  7.1.16 RAW-hoofdcode 35.10.21 – Leveren smeltveiligheden
  7.1.17 RAW-hoofdcode 35.10.22 – Leveren communicatieapparatuur
  7.1.18 RAW-hoofdcode 35.10.23 – Leveren programmatuur ten behoeve van communicatieapparatuur
  7.2 Aanbrengen detectiesysteem
  7.2.1 RAW-hoofdcode 35.20.01 – Aanbrengen lussen ten behoeve van niet-selectieve detectie
  7.2.2 RAW-hoofdcode 35.20.02 – Aanbrengen lussen ten behoeve van selectieve detectie
  7.2.3 RAW-hoofdcode 35.20.03 – Boren gaten ter plaatse van voegovergangen in betonverharding
  7.2.4 RAW-hoofdcode 35.20.04 – Aansluiten detectielus op grondkabel
  7.2.5 RAW-hoofdcode 35.20.05 – Aanbrengen apparatuur ten behoeve van bovengrondse detectie
  7.2.6 RAW-hoofdcode 35.20.06 – Aanbrengen antenne
  7.3 Aanbrengen van bovengrondse voorzieningen
  7.3.1 RAW-hoofdcode 35.30.01 – Aanbrengen mast
  7.3.2 RAW-hoofdcode 35.30.02 – Aanbrengen zweepmast
  7.3.3 RAW-hoofdcode 35.30.03 – Aanbrengen portaal
  7.3.4 RAW-hoofdcode 35.30.04 – Aanbrengen voorwaarschuwingssein
  7.3.5 RAW-hoofdcode 35.30.05 – Aanbrengen drukknopmast
  7.3.6 RAW-hoofdcode 35.30.06 – Aanbrengen opzetstuk
  7.3.7 RAW-hoofdcode 35.30.07 – Aanbrengen knieopzetstuk
  7.3.8 RAW-hoofdcode 35.30.08 – Aanbrengen neiginrichting ten behoeve van verkeerslantaarn
  7.4 Aanbrengen van verkeerslantaarns
  7.4.1 RAW-hoofdcode 35.40.01 – Aanbrengen verkeerslantaarn
  7.4.2 RAW-hoofdcode 35.40.02 – Aanbrengen tram-/buslantaarn
  7.4.3 RAW-hoofdcode 35.40.03 – Aanbrengen achtergrondschild ten behoeve van een verkeerslantaarn
  7.4.4 RAW-hoofdcode 35.40.04 – Aanbrengen achtergrondschild ten behoeve van tram-/buslantaarn
  7.4.5 RAW-hoofdcode 35.40.05 – Aanbrengen akoestische signaalgever
  7.4.6 RAW-hoofdcode 35.40.06 – Aanbrengen drukknopschakelaar
  7.4.7 RAW-hoofdcode 35.40.07 – Aanbrengen schemerschakelaar
  7.4.8 RAW-hoofdcode 35.40.08 – Aanbrengen aansluitsnoer
  7.4.9 RAW-hoofdcode 35.40.10 – Aanbrengen aanduiding bij drukknop
  7.4.10 RAW-hoofdcode 35.40.11 – Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn
  7.4.11 RAW-hoofdcode 35.40.12 – Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren
  7.4.12 RAW-hoofdcode 35.40.13 – Aanbrengen putsarmatuur
  7.4.13 RAW-hoofdcode 35.40.14 – Leveren lampen
  7.5 Verwijderen van verkeersregelinstallaties
  7.5.1 RAW-hoofdcode 35.50.01 – Verwijderen verkeerslantaarn
  7.5.2 RAW-hoofdcode 35.50.02 – Verwijderen uithouder van zweepmast
  7.5.3 RAW-hoofdcode 35.50.03 – Verwijderen ligger van portaal
  7.5.4 RAW-hoofdcode 35.50.04 – Verwijderen mast
  7.5.5 RAW-hoofdcode 35.50.05 – Verwijderen staander
  7.5.6 RAW-hoofdcode 35.50.06 – Verwijderen drukknopmast
  7.5.7 RAW-hoofdcode 35.50.07 – Verwijderen voorwaarschuwingssein
  7.5.8 RAW-hoofdcode 35.50.08 – Verwijderen verkeersregeltoestel
  7.6 Uitvoeren van overige werkzaamheden
  7.6.1 RAW-hoofdcode 35.60.01 – Leveren documentatie verkeersregelinstallatie
  7.6.2 RAW-hoofdcode 35.60.02 – Aansluiten verkeersregelinstallatie
  7.7 Uitvoeren van kabelwerk
  7.7.1 RAW-subwerkcategorie 26.60 – Grondkabel ten behoeve van
  verkeersregelinstallaties
  7.7.2 RAW-hoofdcode 26.60.01 – Aanbrengen grondkabel tussen een VRI-kast en een mast
  7.7.3 RAW-hoofdcode 26.60.02 – Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectielussen/drukknoppen
  7.7.4 RAW-hoofdcode 26.60.03 – Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kasten
  8 Onderhouden van verkeersregelinstallaties
  8.1 Onderhoudstermijn
  8.2 Garantie
  8.3 Onderhoudsvoorschriften
  8.4 Revisietekeningen
  8.5 Onderhoud na de onderhoudsperiode
  9 Algemene en administratieve bepalingen
  9.1 Inleiding
  9.2 De 21 paragrafen uit hoofdstuk 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2005
  10 Technische bepalingen
  10.1 Inleiding
  10.2 Technische bepalingen
  10.2.1 Grondwerken (hoofdstuk 22 van de Standaard RAW Bepalingen 2005)
  10.2.2 Sleuf- en sleufloze technieken (hoofdstuk 24 van de Standaard RAW Bepalingen 2005)
  10.2.3 Kabelwerk (hoofdstuk 26 van de Standaard RAW Bepalingen 2005)
  10.2.4 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (hoofdstuk 62 van de Standaard RAW Bepalingen 2005)
  10.2.5 Verkeersregelinstallaties (hoofdstuk 35 van de Standaard RAW Bepalingen 2005)
  10.2.6 Bepalingen voor verkeersregelinstallaties in het Algemeen Besteksbestand RAW
  Literatuur en websites
  Bijlagen
  Bijlage I Begrippen
  Bijlage II Voorbeeld van een RAW-bestek voor een verkeersregelinstallatie
  Bijlage III Voorbeeld van een controlelijst
Scroll naar boven