Guideline on PCN Assignment in the Netherlands 2013

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:28 mrt 2013
  • Aantal pagina's:60
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D13-02

Let op: deze publicatie is vanaf nu opgenomen in het Kennispakket Vliegveldverhardingen.

ICAO Member States have agreed to evaluate and publish the bearing strength of airport pavements using the ACN-PCN system. The system does not prescribe or dictate a specific design method for PCN assignment. To harmonize and arrive at reproducible PCNs, the CROW Coordinating Committee on Airport Pavements in 2005 developed a ‘Guideline on PCN assignment’ that prescribes the structural evaluation of jointed rigid and flexible pavements (CROW-report D05-06). The Guideline has been revised in 2013 to cover amendments to ICAOs Annex 14 in respect to the ACN-PCN method. On October 16, 2007, ICAO has approved the changing of the numerical coefficients entitled "Alpha factor" involved, for flexible pavement type, in calculating the ACN of the aircraft. Hence this second edition: CROW-report D13-02.

Nederlandse vertaling: Lidstaten en -organisaties aangesloten bij ICAO zijn overeengekomen de draagkracht van vliegveldverhardingen te evalueren en publiceren op basis van het ACN-PCN draagkrachtclassificatiesysteem. Het systeem dicteert geen specifieke PCN-methode. Om op nationaal niveau een vergelijkbare en reproduceerbare PCN-waarde te krijgen, heeft de Coördinatiecommissie Vliegveldverhardingen in 2005 een richtlijn opgesteld waarmee de PCN van vliegveldverhardingen in Nederland op een uniforme wijze kan worden bepaald (CROW-report D05-06). De richtlijn uit 2005 is in 2013 herzien m.b.t. de wijzigingen van ICAO Annex 14 ten aanzien van de ACN-PCN-methode. In oktober 2007 heeft ICAO de ‘alpha factor waarden’ voor de berekening van de Aircraft Classification Number (ACN) van flexibele bestratingen herzien. Vandaar deze tweede editie: CROW-report D13-02.
Samenvatting
Summary
1 Introduction
2 The ACN-PCN method
2.1 The ACN-PCN method
2.2 Aircraft Classification Number
2.3 Pavement Classification Number
2.4 Aircraft overloads beyond published limits and ICAOs overload guidance
3 PCN calculation procedure
3.1 Strength evaluation equipment and methods
3.2 Design concept
3.3 Pavement characterization
3.4 Material characterization
3.5 Reporting PCN and submission to CAA
3.6 Pavement strength review and update
3.7 Standard survey program for flexible and rigid pavement
3.8 PCN procedure for technical evaluation of flexible and rigid pavements
3.9 Worked examples
3.9.1 Units
3.9.2 Computer programs used to demonstrate the PCN assignment
3.9.3 Technical evaluation of a flexible pavement
3.9.4 Technical evaluation of a rigid pavement
4 Closure
Related reading material and references
Appendix 1: Properties of bituminous materials
Appendix 2: Properties of cement concrete
Appendix 3: Properties of base materials, sub-base materials and subgrades
Appendix 4: Worked example for flexible pavement using APSDS
Appendix 5: Directive on Pavement Strength Data Reporting Format
Appendix 6: Standard survey program for flexible and rigid pavements