Grip op stroefheid

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2004
 • Aantal pagina's:72
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 416 1
 • Artikelnummer:199
 
€ 38,50
excl. 6% btw
 • In de praktijk zijn er vaak problemen met de stroefheid van het wegoppervlak. Dat is van invloed op de verkeersveiligheid. Deze publicatie gaat uitvoerig in op de problematiek en presenteert oplossingen. De publicatie behandelt de typen asfalt die de meeste problemen hebben, zoals steenmastiekasfalt en combinatiedeklagen. Ook de problematiek bij zeer open asfaltbeton (zoab) komt aan bod.
 • Samenvatting
  Summary
  1 Inleiding
  2 Inventarisatie
  2.1 Problematiek
  2.1.1 Algemeen
  2.1.2 Te lage aanvangsstroefheid
  2.1.3 Wrijving tussen band en wegdek
  2.1.4 Macrotextuur en microtextuur
  2.1.5 Adhesie
  2.1.6 Hysterese
  2.1.7 Verschil tussen natte en droge stroefheid
  2.2 Natte stroefheid
  2.2.1 Niet-afgestrooide asfaltverhardingen
  2.2.2 Afgestrooide asfaltverhardingen
  2.3 Droge stroefheid
  2.3.1 Aanleiding voor metingen
  2.3.2 Vergelijking remproeven en stroefheidsmetingen
  2.3.3 Principe van een droge stroefheidsmeting
  2.3.4 Remproeven in de toekomst
  2.4 Oorzaken van een te lage aanvangsstroefheid
  2.4.1 Niet-afgestrooide asfaltverhardingen
  2.4.2 Afgestrooide asfaltverhardingen
  2.5 Verbetering van de aanvangsstroefheid
  2.5.1 Niet-afgestrooide asfaltverhardingen
  2.5.2 Afgestrooide asfaltverhardingen
  2.6 Omvang problematiek
  2.7 Conclusies
  2.7.1 Natte aanvangsstroefheid van niet-afgestrooide asfaltverhardingen
  2.7.2 Natte aanvangsstroefheid van afgestrooide asfaltverhardingen
  2.7.3 Droge aanvangsstroefheid
  3 Gedragsmodellen van natte stroefheid
  3.1 Algemeen
  3.2 Beschikbare onderzoeksprojecten
  3.2.1 Proefvakken A12 bij Bunnik
  3.2.2 Proefvakken A12 bij Ede
  3.2.3 Proefvakken A1 bij Apeldoorn
  3.2.4 Proefvakken N732 Lonneker - Losser
  3.2.5 Proefvakken A2 bij Best
  3.2.6 Proefvakken A6 bij St. Nicolaasga
  3.3 Niet-afgestrooide wegoppervlakken
  3.4 Afgestrooide wegoppervlakken
  4 Natte aanvangsstroefheid
  4.1 Overwegingen bij het afstrooien van sma
  4.2 Procedure voor het afstrooien van sma
  4.2.1 Onderzoek proefvakken A6
  4.2.2 Inventarisatie ervaringen afstrooiprocedure sma op de A6
  4.3 Veri catie van de afstrooiprocedure
  4.4 Aanvangsstroefheid sma 0/8 en sma 0/6
  4.4.1 Onderzoek proefvakken sma 0/8
  4.4.2 Onderzoek proefvakken sma 0/6
  4.5 Textuurmetingen op sma-proefvakken
  4.6 Visuele inspectie van sma-proefvakken
  4.6.1 Bevindingen sma 0/11 type 2 (N346)
  4.6.2 Bevindingen sma 0/8 type 2 (N342)
  4.6.3 Bevindingen sma 0/6 en sma 0/8 type 2 (N740)
  4.7 Geluidsmetingen op sma-proefvakken
  4.7.1 Geluidsmetingen A6
  4.7.2 Geluidsmetingen N346 en N342
  4.7.3 Geluidsmetingen N740 en N783
  4.8 Aanbeveling afstrooien sma
  4.9 Aanpassing RAW
  4.10 Onderzoek combinatiedeklagen
  4.10.1 Stroefheidsmetingen
  4.10.2 Textuurmetingen
  4.10.3 Visuele inspectie
  4.10.4 Conclusies
  4.11 Communicatie met de doelgroep
  5 Droge aanvangsstroefheid
  5.1 Zoab
  5.2 Communicatie met de weggebruiker
  5.3 Remvertraging op andere wegdektypen
  5.4 Remvertraging binnen en buiten de bebouwde kom
  5.5 Conclusie
  6 Conclusies en aanbevelingen
  6.1 Oorzaken van een lage aanvangsstroefheid
  6.1.1 Natte aanvangsstroefheid van niet-afgestrooide asfaltverhardingen
  6.1.2 Natte aanvangsstroefheid van afgestrooide asfaltverhardingen
  6.1.3 Droge aanvangsstroefheid
  6.2 Natte aanvangsstroefheid sma-verhardingen
  6.2.1 Procedure voor het afstrooien van sma
  6.2.2 Visuele inspecties en textuurmetingen
  6.2.3 Geluidsmetingen
  6.2.4 Aanbeveling voor het afstrooien van sma
  6.3 Voorstel voor aanpassing RAW voor aanvangsstroefheid van sma-deklagen
  6.4 Natte aanvangsstroefheid van combinatiedeklagen
  6.5 Droge aanvangsstroefheid
  6.6 Communicatie met de weggebruiker
  6.6.1 Droge stroefheid
  6.6.2 Natte stroefheid
  Literatuur
  Bijlagen
  I Gedragsmodellen voor de natte stroefheid
  II Principe van de berekening van de Mean Pro le Depth (MPD)
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven