Gratis openbaar vervoer voor Wmo-geïndiceerden met accent op Limburg

  • Productgroep:Download / Praktijkvoorbeeld
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Marcel Slotema, Forseti
  • Datum uitgifte:12 feb 2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D12963

Beschrijving

In de provincie Limburg loopt sinds november 2010 een proef waarbij Wmo-geïndiceerden met een Regiotaxipas gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. Dit is één van de vele projecten die de afgelopen jaren zijn gestart en waarbij gratis of goedkoop openbaar vervoer wordt aangeboden aan specifieke doelgroepen.

Dit is een van de 11 factsheets van voorbeelden van samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer, als bijlage opgenomen in de Eindrapportage, Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer.

Doel en doelgroepen

Er zijn veelal twee type doelstellingen als het gaat om gratis openbaar vervoer.

  • Doelen op maatschappelijk vlak: zoals participatie door Wmo-geïndiceerden.
  • Doelen aan openbaar vervoer gerelateerd: zoals de promotie van het openbaar vervoer.

Ervaring leert dat Wmo-reizigers in het algemeen meer gaan reizen als het gratis wordt aangeboden. Duidelijke verminderingen hierdoor in het Wmo-vervoer zijn niet waargenomen.
De provincie Limburg richt zich op beide doelstellingen. Ze willen weten welke belemmeringen de Wmo-reiziger in het openbaar vervoer ervaart om zo inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de aanpassingen die nodig zijn om het regulier openbaar vervoer bruikbaar te maken voor meer mensen. Tevens onderschrijft de provincie dat deelname aan het openbaar vervoer de betrokkenheid bij de samenleving bevordert.

Meer informatie

Dhr. Van der Haar
Telefoonnummer: 0495 677 111

Guy Hermans - KpVV
E-mail guy.hermans@kpvv.nl