Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Going Dutch

Een nieuw momentum voor autodelen in Nederland

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:04-12-2014
 • Aantal pagina's:72
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D004
 • Thema: Autodelen

Deze publicatie gaat in op het belang van autodelen voor gemeenten en andere overheden en de rol die overheden kunnen hebben in het stimuleren ervan.

 
Gratis
 • Autodelen is een effectieve vervoerwijze. Voor steden is het een sleutelelement in het overkoepelend mobiliteitsstrategie van overheden. Autodelen leidt tot energiebesparing, minder vervuiling, minder parkeerdruk en meer sociale cohesie. Ook hoeven overheden minder te investeren in infrastructuur als autodelen aanslaat. Tot nu toe is de aandacht vanuit de overheid voor autodelen beperkt geweest en heeft hooguit bestaan uit ad hoc initiatieven. Dit rapport maakt duidelijk dat het zinvol is dat gemeenten en andere overheden het autodelen een serieuze plek in hun beleid en handelen geven.

  Workshop

  Tijdens een workshop in februari 2014 bleek dat er bij steeds meer overheden belangstelling is om aan de slag te gaan met autodelen. Lees het verslag van de workshop.
 • Samenvatting 8

  Intermezzo 1
  Wereldwijde tijdlijn autodelen: 1948 – 2014 11

  1 Witkar: het eerste autodeelsysteem ter wereld 12
  2 Autodelen in een turbulent tijdperk 13
  2.1 De globale klimaatcrisis 14
  2.2 Oude mobiliteit: Ine£ciënt en duur 15
  2.3 (Niet) voldoen aan de mobiliteitsbehoeftes van de meerderheid 15
  2.4 De toekomst van de auto 16
  2.5 De auto in de stad 17
  2.6 Uitrol van de nieuwe mobiliteitsmix 18
  2.7 Steden die de weg wijzen 19

  Intermezzo 2
  Bevordert autodelen evenwichtige, duurzame economische groei? 20

  3 Autodelen 2014: een helikopterview 21
  3.1 Autodelen – een one percent solution
  (en waarom het een cruciale procent is) 22
  3.2 De veranderende wereld van autodelen 23
  3.3 Endogene veranderingen 23
  3.4 Exogene veranderingen 24

  Intermezzo 3
  Drie vragen van de Sociaal Economische Raad 26

  4 Een nieuw momentum voor autodelen in nederland 29
  4.1 De vooruitzichten in 2003 29
  4.2 Ontwikkeling van autodelen in Nederland: 2002 – 2014 30
  4.3 trends in autodelen: 2008 – 2014 32
  4.4 Nieuwe vormen van autodelen in Nederland 32
  4.5 Aanbieders van autodelen in 2014 33

  Intermezzo 4
  Een gedeelde visie 34

  5 Utrechtse rondetafel autodelen 35
  5.1 Vragen aan de rondetafel 35
  5.2 Observaties en conclusies 36

  Intermezzo 5
  Boodschap van de rondetafel 38

  6 De rol van de overheid 39
  6.1 Internationale organisaties 39
  6.2 Hoe en waarom kan het Rijk helpen? 40
  6.3 Steden en gemeenten 42

  Intermezzo 6
  Autodelen in kleine kernen: Een brainstorm 45

  7 Conclusies en aanbevelingen 49
  7.1 Strategische aanbevelingen 49
  7.2 Aanbevelingen voor het ministerie 49
  7.3 Een nationaal kennisplatform autodelen 49
  7.4 Workshop- en adviesforum herfst 2014 50
  7.5 Nationaal label autodelen 50
  7.6 Koplopergemeenten 50
  7.7 Autodelen in kleine kernen 50
  7.8 Europees samenwerkingsproject Horizon 2020 50
  7.9 Jaarlijkse Award Autodelen 51

  Intermezzo 7
  Autodelen: meer geluk voor iedereen? 52

  Dankwoord 53

  Bijlagen

  1 Nederlandse organisaties die actief zijn op het gebied van autodelen 54
  2 Ondersteuning vanuit Europa 55
  3 Label autodelen Parijs 57
  4 Utrechtse rondetafel autodelen 58
  5 Aanbevolen literatuur over autodelen in Nederland 59

Engelstalige versie
Deze uitgave is ook beschikbaar in het Engels.
Scroll naar boven