Goederenvervoer en bedrijventerreinen Routering vrachtverkeer

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 nov 2005
  • Aantal pagina's:24
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 462 5
  • Artikelnummer:227B

Logistieke routes zorgen ervoor dat bedrijventerreinen beter bereikbaar zijn voor het vrachtverkeer. Deel b uit de publicatiereeks ‘Goederenvervoer en bedrijventerreinen’ besteedt aandacht aan de routering van het vrachtverkeer in stedelijk gebied. Daarmee kunt u de overlast van vrachtwagens concentreren en op andere routes terugdringen.
Voorwoord
Samenvatting
1 Goederenvervoer en ruimtelijke planvorming
2 Aandachtspunten voor elke fase van de planvorming
3 Logistieke routes en hun kernmerken
4 Vijf stappen om tot logistieke routes te komen
4.1 Gezamenlijke aanpak
4.2 Bestemmingen van het goederenvervoer
4.3 herkomst en vervoersroutes van goederen
4.4 De routes voor goederenvervoer en het totale verkeersbeeld
4.5 Opstellen van voorkeursroutes
Literatuur