Gladheidsbestrijding voor fietsers en voetgangers

Beleid, organisatie en uitvoering

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:18-10-2013
 • Aantal pagina's:68
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 622 1
 • Artikelnummer:334
 • Thema: Fietser en voetganger, Gladheidsbestrijding

Het begaanbaar houden van trottoirs en fietspaden is de afgelopen winters met veel sneeuwval niet zonder problemen geweest. En dat terwijl de fiets een steeds grotere rol speelt in de mobiliteit in ons land.

 
€ 75,00
excl. 9% btw
 • Bent u wegbeheerder? En (ook) verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van wintergladheid? In het kader van de wettelijke zorgplicht bent u verplicht om de weg in goede en veilige staat aan de weggebruiker aan te bieden. De CROW-publicatie 'Gladheidsbestrijding voor fietsers en voetgangers' helpt u als wegbeheerder om invulling te geven aan deze zorgplicht.

  Deze publicatie is vervangen door CROW-publicatie 353 'Organisatie en bestrijding van wintergladheid'.
 • 1 Fiets en gladheid
  1.1 Maatschappelijk belang fietser
  1.2 Gladheidsbestrijding op fietspaden
  2 Beleidsplan gladheidsbestrijding op fietspaden
  2.1 Waarom specifiek beleid voor fietsverbindingen?
  2.2 Beleid ontwikkelen
  2.3 Bepaling gladheidsbestrijdingsroutes fietsverkeer
  2.4 Uitrukmoment en bestrijdingstijden
  2.5 Bijzondere omstandigheden
  2.6 Afstemming beleid op uitvoering
  2.7 Communicatie
  2.8 Aansprakelijkheid
  2.9 Beleidsinformatie op de kaart
  3 Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding
  3.1 Vaststellen gladheidsbestrijdingsroutes
  3.2 Gladheidsbestrijdingsacties
  3.3 Aandachtspunten bij de uitvoering
  3.4 Communicatie
  3.5 Evaluatie
  4 Gladheidsbestrijding op voetpaden
  4.1 Voetganger en gladheid
  4.2 Beleidsplan gladheidsbestrijding
  4.3 Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding
  Literatuur
  Bijlagen

  I Hulpmiddelen en technieken
  I.1 Gladheidsmeldsysteem (GMS)
  I.2 Dooimiddelen
  I.3 Strooien en sproeien
  I.4 Sneeuwborstelen en sneeuwploegen
  I.5 Materieel
  II Onderzoek temperatuur- en zoutgedrag op fietspaden (samenvatting)
  Beslisboom gladheidsbestrijdingsacties op fietsverbindingen (achterin los bijgevoegd)
Ook beschikbaar: Online Kennismodule
Scroll naar boven