Gladheidsbestrijding voor fietsers en voetgangers Beleid, organisatie en uitvoering

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:18 okt 2013
  • Aantal pagina's:68
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 622 1
  • Artikelnummer:334

Het begaanbaar houden van trottoirs en fietspaden is de afgelopen winters met veel sneeuwval niet zonder problemen geweest. En dat terwijl de fiets een steeds grotere rol speelt in de mobiliteit in ons land.

Prijs per stuk: € 69,00
Excl. 6% BTW

Bent u wegbeheerder? En (ook) verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van wintergladheid? In het kader van de wettelijke zorgplicht bent u verplicht om de weg in goede en veilige staat aan de weggebruiker aan te bieden. De CROW-publicatie 'Gladheidsbestrijding voor fietsers en voetgangers' helpt u als wegbeheerder om invulling te geven aan deze zorgplicht.

De publicatie gaat in op de beleidsmatige én de uitvoeringstechnische aspecten. Op beide niveaus is immers aandacht voor dit onderwerp nodig om tot een effectieve en efficiënte gladheidsbestrijding te komen.
1 Fiets en gladheid
1.1 Maatschappelijk belang fietser
1.2 Gladheidsbestrijding op fietspaden
2 Beleidsplan gladheidsbestrijding op fietspaden
2.1 Waarom specifiek beleid voor fietsverbindingen?
2.2 Beleid ontwikkelen
2.3 Bepaling gladheidsbestrijdingsroutes fietsverkeer
2.4 Uitrukmoment en bestrijdingstijden
2.5 Bijzondere omstandigheden
2.6 Afstemming beleid op uitvoering
2.7 Communicatie
2.8 Aansprakelijkheid
2.9 Beleidsinformatie op de kaart
3 Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding
3.1 Vaststellen gladheidsbestrijdingsroutes
3.2 Gladheidsbestrijdingsacties
3.3 Aandachtspunten bij de uitvoering
3.4 Communicatie
3.5 Evaluatie
4 Gladheidsbestrijding op voetpaden
4.1 Voetganger en gladheid
4.2 Beleidsplan gladheidsbestrijding
4.3 Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding
Literatuur
Bijlagen

I Hulpmiddelen en technieken
I.1 Gladheidsmeldsysteem (GMS)
I.2 Dooimiddelen
I.3 Strooien en sproeien
I.4 Sneeuwborstelen en sneeuwploegen
I.5 Materieel
II Onderzoek temperatuur- en zoutgedrag op fietspaden (samenvatting)
Beslisboom gladheidsbestrijdingsacties op fietsverbindingen (achterin los bijgevoegd)
Ook beschikbaar: Online Kennismodule