Gladheid voorspellen, voorkomen, bestrijden

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-10-2008
 • Aantal pagina's:158
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 523 1
 • Artikelnummer:270
 • Thema: Gladheidsbestrijding, Gladheidsbestrijdingsplan

Gladheid efficiënt en effectief bestrijden? De CROW-publicatie ‘Gladheid voorspellen, voorkomen, bestrijden’ is een bundeling van alle informatie die van belang is voor een goed functionerende gladheidsbestrijding.

 
€ 75,00
excl. 9% btw
 • De publicatie gaat in op de uitvoering van preventieve en curatieve gladheidsbestrijdingsacties. Ook leest u meer over de volledige organisatie van de gladheidsbestrijding. Aandacht gaat onder meer uit naar verkeersveiligheid, bereikbaarheid, milieubelasting en arbeidsomstandigheden.

  Deze publicatie is vervangen door CROW-publicatie 353 'Organisatie en bestrijding van wintergladheid'.
   
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Gladheid
  1.1 Ontstaan van wintergladheid
  1.2 Gladheid door bevriezing
  1.3 Gladheid door condensatie
  1.4 Gladheid door neerslag
  2 Organisatie van de gladheidsbestrijding
  2.1 Integrale visie
  2.2 Organisatie bij diverse wegbeheerders
  2.2.1 Snelle ontwikkelingen
  2.2.2 Algemene kenmerken
  2.2.3 Rijk en provincies
  2.2.4 Gemeenten
  2.3 Tijdcriteria
  2.4 Routeplanning
  2.5 Speciale aandachtspunten
  2.5.1 Verkeersmaatregelen op autosnelwegen
  2.5.2 Soorten wegdekken
  2.5.3 Fietspaden
  2.5.4 Spoorwegovergangen en kunstwerken
  2.5.5 Stadsinrichting
  2.6 Personeelsinzet
  2.7 Samenwerking
  2.8 Contracten
  2.9 Communicatie
  3 Gladheid voorspellen
  3.1 Gladheidsmeldsystemen
  3.1.1 Meetstations
  3.1.2 Alarmering
  3.1.3 Verwachtingen wegdektemperatuur
  3.2 Meteorologische hulpmiddelen
  3.2.1 Computermodellen
  3.2.2 Waarnemingen
  3.2.3 Neerslagbeelden, satellietfoto’s en temps
  3.2.4 Model Output Statistics
  3.2.5 Gladheidsverwachting en gladheidsbewaking
  3.3 Nieuwe ontwikkelingen
  4 Strooimateriaal
  4.1 Strooimateriaal
  4.1.1 Geschiedenis
  4.1.2 Werking van dooimiddelen
  4.1.3 Keuze dooimiddel
  4.1.4 Eisen aan wegenzout
  4.1.5 Droge component
  4.1.6 Natte component
  4.1.7 Andere dooimiddelen
  4.2 Opslag en werkzaamheden
  4.2.1 Aantal steunpunten
  4.2.2 Situering steunpunten
  4.2.3 Inrichting steunpunten
  4.2.4 Capaciteit zoutloods
  5 Materieel
  5.1 Strooimachines
  5.2 Sneeuwploegen
  5.3 Sneeuwborstels, sneeuwfrezen en sneeuwblazers
  5.4 Keuze voertuig
  5.5 Conservering en onderhoud
  5.5.1 Conservering
  5.5.2 Onderhoud en onderhoudscontracten
  5.6 Opslag, verwerking en analyse van data
  5.7 Vaste voorzieningen tegen gladheid
  6 Hoeveelheden en technieken
  6.1 Natzout- en droogzoutstrooien
  6.2 Hoeveelheden
  6.3 Sneeuwruimen
  7 Gladheidsbestrijding op vliegvelden
  7.1 Organisatie
  7.2 Dooimiddelen
  7.3 Materieel
  8 Effecten van dooimiddelen
  8.1 Effecten op staal en beton
  8.2 Effecten op de bodem
  8.3 Effecten op de vegetatie
  9 Juridische aspecten
  9.1 Inleiding
  9.2 Gronden voor aansprakelijkheid
  9.3 Verwijtbaarheid, aansprakelijkheid en bewijslast
  9.4 Conclusie
  10 Arbeidsomstandigheden
  10.1 Wettelijke regelingen
  10.2 Praktische aanwijzingen
  Literatuur
  Bijlagen
  I Begrippen
  II Voorbeeld van de inrichting van een steunpunt
  III Voorbeeld van een onderhoudsplan
  IV Voorbeeld van een frequentielijst
  V Toolkit gladheidsbestrijding
  VI Netwerkverwachting en dynamisch strooien
Scroll naar boven