Gezamenlijke inkoop.

  • Productgroep:Download / Praktijkvoorbeeld
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Marcel Slotema, Forseti
  • Datum uitgifte:12 feb 2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D12960

Beschrijving

Het volgen van de procedure voor een Europese aanbesteding kost overheden tijd en geld. Het proces rond het opstellen van een bestek en de bijbehorende besluitvorming, de aanbesteding zelf en de implementatietijd van een opdrachtnemer is tijdrovend. Indien intern niet aanwezig, is de inhuur van kennis op het gebied van aanbestedingsregels of vervoerkundige expertise vaak verstandig of zelfs onontbeerlijk.
Gezamenlijke inkoop kan plaatsvinden door enerzijds samen te werken met andere gemeenten (geografische bundeling) en anderzijds door
verschillende vormen van doelgroepenvervoer in een aanbestedingprocedure te bundelen (verticale bundeling). Uiteraard behoort een combinatie ook hiervan tot de mogelijkheden.

Dit is een van de 11 factsheets van voorbeelden van samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer, als bijlage opgenomen in de Eindrapportage, Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer.

Doel en doelgroepen

Het primaire doel van gezamenlijk inkoop ligt vaak in het realiseren van efficiency, zowel door kostenreductie, tijdsbesparing als de bundeling van expertise. Kosten kunnen bijvoorbeeld worden verdeeld tussen samenwerkende gemeenten. Het doorlopen van slechts één aanbestedingprocedure met twee vervoerspercelen is minder arbeidsintensief dan een uitsplitsing in twee afzonderlijke aanbestedingsprocedures.

Meer informatie

Guy Hermans - KpVV
E-mail guy.hermans@kpvv.nl