Gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom

Van ruimtelijk inpassen naar integraal ontwerp

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:21-01-2014
 • Aantal pagina's:80
 • Druk:1
 • Artikelnummer:338
 • Thema: Buiten de bebouwde kom

Hoe integreer ik wegen buiten de bebouwde kom in het landschap? Hoe maak ik gebruik van de natuurlijke omgeving? Hoe integreer ik dit proces in een integraal plan van aanpak? Deze publicatie geeft praktische uitleg.

 
€ 59,00
excl. 9% btw

 • Integrale aanpak infrastructuuropgave
  Het eerste deel gaat over de aanleiding, het doel en de doelgroepen. Het tweede deel gaat over het stappenplan voor een integrale aanpak van een infrastructuuropgave. In het derde deel zijn thema’s zoals participatie, beleving, kunsttoepassing in een matrix afgezet tegen de stappenplanfases. Praktische en helder weergegeven.

  Systematiek toegepast in de praktijk
  De systematiek uit de publicatie is toegepast bij onder andere de N304 Ede-Otterlo, de Mooi Zuid-Holland Route en de N23 Westfrisiaweg. Deze voorbeelden komen aan bod. Daarnaast is de publicatie rijk voozien van illustraties en foto's.

  Complete serie ‘De weg en haar omgeving’
  Deze publicatie vormt samen twee andere CROW-publicaties een complete serie over ‘de weg en haar omgeving’. 

  Bestellen
  De kennis uit de publicatie is voor alle professionals die zich bezig houden binnen het raakvlak van wegontwerp en ruimtelijke ordening. Ook voor medewerkers van belangenorganisaties en voor de burgers heeft de kennis uit deze publicatie praktische meerwaarde. Bestel deze publicatie via de button rechtsboven. Of kies voor de online versie via de Online Kennismodule Ruimte, mobiliteit, stedenbouw en verkeer.

 • Woord vooraf
  DEEL I Inleiding
  1 Aanleiding voor deze publicatie
  2 Doelen en doelgroepen
  3 Begrippen en afbakening
  4 Ontwikkelingen in het denken over weg en omgeving
  DEEL II Integraal ontwerpen aan gebiedsontsluitingswegen
  5 Aanbevelingen voor inrichting van het proces
  6 Stappenplan
  DEEL III Thematische uitwerkingen
  Matrix thematische uitwerking
  1 Participatie
  2 Beleving van gebiedsontsluitingswegen
  3 (Ontwerp)geschiedenis van de weg
  4 Kunsttoepassing
  5 Kwaliteitsborging
  6 Shared Space/Natuurlijk Sturen
  7 Omgaan met (CROW-) richtlijnen wegontwerp
  Literatuur en websites
   
  Praktijkvoorbeelden
  Mooi Zuid-Holland Route
  De Centrale As
  N304, Ede–Otterlo
  N345, Zutphen–de Hoven
  N322, aanleg Maas en Waalweg
  N304, faunapassage
  Mooi Zuid-Holland Route, rotonde N207 bij Alphen aan den Rijn
  N322, aanleg Maas en Waalweg
  N304, Roekelse Enk
  De N48
  Belangenmatrix als hulpmiddel
  N23 Westfrisiaweg
  Prijsvraag Wegh der Weegen
  Belvedere-project N57 tussen Veerse Dam en Middelburg
  Rondweg Alphen aan den Rijn
  Het Witte Lint: Rondweg N348 Zutphen–Eefde
  Accentueren van entrees, grenzen en overgangen
  Westfriese Omringdijk
  N23 Westfrisiaweg
  Kader ruimtelijke kwaliteit en vormgeving Rijkswaterstaat
  N562, Helden
Scroll naar boven