Gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom Van ruimtelijk inpassen naar integraal ontwerp

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:21 jan 2014
  • Aantal pagina's:80
  • Druk:1
  • Artikelnummer:338

Hoe integreer ik wegen buiten de bebouwde kom in het landschap? Hoe maak ik gebruik van de natuurlijke omgeving? Hoe integreer ik dit proces in een integraal plan van aanpak? Deze publicatie geeft praktische uitleg.

Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW


Integrale aanpak infrastructuuropgave
Het eerste deel gaat over de aanleiding, het doel en de doelgroepen. Het tweede deel gaat over het stappenplan voor een integrale aanpak van een infrastructuuropgave. In het derde deel zijn thema’s zoals participatie, beleving, kunsttoepassing in een matrix afgezet tegen de stappenplanfases. Praktische en helder weergegeven.

Systematiek toegepast in de praktijk
De systematiek uit de publicatie is toegepast bij onder andere de N304 Ede-Otterlo, de Mooi Zuid-Holland Route en de N23 Westfrisiaweg. Deze voorbeelden komen aan bod. Daarnaast is de publicatie rijk voozien van illustraties en foto's.

Complete serie ‘De weg en haar omgeving’
Deze publicatie vormt samen twee andere CROW-publicaties een complete serie over ‘de weg en haar omgeving’. 

Bestellen
De kennis uit de publicatie is voor alle professionals die zich bezig houden binnen het raakvlak van wegontwerp en ruimtelijke ordening. Ook voor medewerkers van belangenorganisaties en voor de burgers heeft de kennis uit deze publicatie praktische meerwaarde. Bestel deze publicatie via de button rechtsboven. Of kies voor de online versie via de Online Kennismodule Ruimte, mobiliteit, stedenbouw en verkeer.

Woord vooraf
DEEL I Inleiding
1 Aanleiding voor deze publicatie
2 Doelen en doelgroepen
3 Begrippen en afbakening
4 Ontwikkelingen in het denken over weg en omgeving
DEEL II Integraal ontwerpen aan gebiedsontsluitingswegen
5 Aanbevelingen voor inrichting van het proces
6 Stappenplan
DEEL III Thematische uitwerkingen
Matrix thematische uitwerking
1 Participatie
2 Beleving van gebiedsontsluitingswegen
3 (Ontwerp)geschiedenis van de weg
4 Kunsttoepassing
5 Kwaliteitsborging
6 Shared Space/Natuurlijk Sturen
7 Omgaan met (CROW-) richtlijnen wegontwerp
Literatuur en websites
 
Praktijkvoorbeelden
Mooi Zuid-Holland Route
De Centrale As
N304, Ede–Otterlo
N345, Zutphen–de Hoven
N322, aanleg Maas en Waalweg
N304, faunapassage
Mooi Zuid-Holland Route, rotonde N207 bij Alphen aan den Rijn
N322, aanleg Maas en Waalweg
N304, Roekelse Enk
De N48
Belangenmatrix als hulpmiddel
N23 Westfrisiaweg
Prijsvraag Wegh der Weegen
Belvedere-project N57 tussen Veerse Dam en Middelburg
Rondweg Alphen aan den Rijn
Het Witte Lint: Rondweg N348 Zutphen–Eefde
Accentueren van entrees, grenzen en overgangen
Westfriese Omringdijk
N23 Westfrisiaweg
Kader ruimtelijke kwaliteit en vormgeving Rijkswaterstaat
N562, Helden