Functies en eisen voor het wegverkeer Van wegennet tot bouwstof

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Aanbesteden, Contracteren
  • Datum uitgifte:01 okt 2008
  • Aantal pagina's:84
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 521 7
  • Artikelnummer:267

Deze publicatie ondersteunt u in het gebruik van de methode Oplossingsvrij specificeren bij wegenbouwkundige projecten. U vindt handreikingen om functies te beschrijven en eisen te stellen en niet langer in oplossingen (objecten) te denken. Een voorbeeld verduidelijkt het geheel.
Samenvatting
Inleiding
1 Projectcontext en doelstelling
1.1 Projectcontext
1.2 Doelstelling
1.3 Verhaallijn
2 Generieke functieboom
2.1 Inleiding
2.2 Doel generieke functieboom
2.3 Functieanalyse
2.4 Filosofie functieboom, functies bepalen
2.5 Definities en terminologie
2.6 Analyse op volledigheid generieke functieboom
2.7 Raakvlakken met andere functiebomen
2.8 Aandachtspunten en opmerkingen
3 Generieke eisenboom
3.1 Inleiding
3.2 Doel generieke eisenboom
3.3 Bepalen van de eisen
3.4 Van generieke eis naar projectspecifieke eis
3.5 Vormgeven eisen
4 Het ontwerpproces
4.1 Inleiding
4.2 Doel ontwerpmatrix
4.3 Toelichting van de ontwerpmatrix
4.4 Voorbeeld opbouw ontwerpmatrix stroomweg
4.5 De generieke functieboom versus het ontwerpproces
5 Projectspecifiek voorbeeld
5.1 Inleiding
5.2 Uitwerking projectspecifiek voorbeeld
5.2.1 Ontwerpstap 1 – Netwerk
5.2.2 Ontwerpstap 2 – Tracé
5.2.3 Ontwerpstap 3 – Wegvak
5.2.4 Ontwerpstap 4 – Wegconstructie
5.2.5 Ontwerpstap 5 – Verhardingsconstructie
5.2.6 Ontwerpstap 6 – Constructielagen
5.2.7 Ontwerpstap 7 – Mengsels/materiaal
5.2.8 Ontwerpstap 8 – Bouwstoffen
5.3 Samenvatting en conclusie
6 Procesevaluatie
6.1 Doel procesevaluatie
6.2 Resultaten procesevaluatie
7 Conclusies en aanbevelingen
7.1 Algemeen
7.2 Generieke functieboom
7.3 Generieke eisenboom
7.4 Ontwerpmatrix
Literatuur
Bijlagen:
Bijlage I Verklarende woordenlijst
Bijlage II Generieke functieboom
Bijlage III Definities generieke functies
Bijlage IV Eisen aan de functies Bijlage V Ontwerpmatrix