Fuelswitch

  • Productgroep:Download / Praktijkvoorbeeld
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Jurgen de Haan, KpVV
  • Datum uitgifte:12 feb 2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D12951
Prijs per stuk: Gratis

Beschrijving

Fuelswitch is een initiatief van de provincie Gelderland en geeft informatie over het rijden op schone brandstoffen en aandrijftechnieken, zoals groen gas, bio-ethanol, biodiesel en elektriciteit.

Dit is een voorbeeld van een gedragsgerichte maatregel. Dit voorbeeld is als bijlage opgenomen in de handreiking 'Transitie naar duurzaam vervoer - Gedragsmaatregelen op maat'. Aangegeven is hoe deze maatregel aansluit bij de doelgroep zoals dat ook in de handreiking is beschreven.

Doel en doelgroep

Het doel van Fuelswitch is de wagenparken van bedrijven vergroenen. Tot de doelgroep behoren ondernemers en wagenparkbeheerders.

Meer informatie

Meer informatie vindt u www.fuelswitch.nl