Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:16-04-2012
 • Aantal pagina's:88
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 603 0
 • Artikelnummer:313

Deze publicatie biedt een handreiking om verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen structureel te organiseren en uit te voeren. De inhoud van de publicatie richt zich op een brede doelgroep, van bestuurder tot uitvoerder van het verkeerskundig beheer.

 
€ 41,50
excl. 6% btw
 • Uitwerkingen
  In de publicatie is een uitwerking opgenomen voor de uitvoering van verkeerskundig beheer van verkeerslichtenregelingen. De uitwerking voor de volgende verkeerssystemen zijn kostenloos te downloaden
   
  De essentie van deze publicatie is ook opgenomen in de publicatie: Handboek Verkeerslichtenregelingen 2014.
 • Samenvatting
  Inleiding
  Deel A: Bewustwording – Verkrijgen bestuurlijke opdracht
  1 Noodzaak bestuurlijke opdracht
  2 Stappen in het verkrijgen van een bestuurlijke opdracht
  Stap A1: Maken van een overzicht van argumenten
  Stap A2: Aansluiten bij bestuurlijke drijfveren
  Stap A3: Vastleggen van de bestuurlijke wil: bestuurlijke opdracht
  Bijlage: Maatschappelijke kosten en baten
  Deel B: Organisatie – Klaarmaken van de organisatie
  1 Vertalen bestuurlijke opdracht naar een geschikte organisatie
  2 Stappen in klaarmaken van de organisatie
  Stap B1: Helder maken bijdrage verkeerskundig beheer aan de beleidsdoelen
  Stap B2: Definiëren van de activiteit verkeerskundig beheer
  Stap B3: Vastleggen van verantwoordelijkheden en taken
  Stap B4: Regelen van structureel voldoende uitvoeringsbudget
  Stap B5: Zorgen voor een permanente plaats in lopende werkprocessen
  Bijlage: Uitbesteding van taken
  Deel C: Uitvoering – Cyclisch proces van verkeerskundig beheer
  1 Structurele aanpak volgens een cyclisch proces
  2 Stappen in uitvoeren verkeerskundig beheer
  Stap C1: Periodiek toetsen van het verkeerskundig functioneren
  Stap C2: Systematisch analyseren van de oorzaak van disfunctioneren
  Stap C3: Aanpassen van het systeem
  Stap C4: Toetsen of het gewenste resultaat is bereikt
  3 Overeenkomsten en verschillen tussen verkeerssystemen
  Bijlage: Gedragsaspecten bij verkeerskundig beheer
  Uitwerking deel C – Uitvoeren van verkeerskundig
  beheer voor verkeerslichtenregelingen
  1 Verkeerskundige functionaliteit
  2 Periodiek toetsen van het verkeerskundig functioneren
  3 Systematisch analyseren van de oorzaak van disfunctioneren
  4 Aanpassen van het systeem
  5 Toetsen of het gewenste resultaat is bereikt
  Bijlage 1: Instrumenten
  Bijlage 2: Analyseren van een voertuigafhankelijke regeling
  Bijlage 3: Handreiking bij het instellen van hiaattijden
  Literatuur
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven