Sociale Veiligheid in het stads- en steekvervoer

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Auteur:Conquist
  • Datum uitgifte:01-07-2008
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D10663

Sociale veiligheid in het stads- en streekvervoer is een actueel maatschappelijk vraagstuk, dat in de media en in de politiek veel aandacht krijgt. Als opdrachtgever van het stads- en streekvervoer zijn de daartoe bevoegde ov-autoriteiten één van de belanghebbende partijen bij het onderwerp. De ov-autoriteit kan een belangrijke bijdrage c.q. toegevoegde waarde leveren aan het verminderen van het aantal incidenten en aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van reizigers en personeel in het openbaar vervoer. De rol, en daarmee de verantwoordelijkheid die de ov-autoriteit op zich neemt, zal in de praktijk per ov-autoriteit en per concessiegebied verschillen.

 
Gratis
  • Deze gids bevat geen invuloefening waarmee iedere ov-autoriteit de voor haar optimale rolinvulling kan bepalen, maar biedt aanknopingspunten om een op de specifieke situatie toegespitste rolinvulling te kiezen. De gids vormt een praktisch hulpmiddel voor ambtenaren en bestuurders bij het geven van invulling aan een eigen rol als ov-autoriteit op het gebied van sociale veiligheid.

    Maar, niet alleen de ov-autoriteit is betrokken bij sociale veiligheid. Een scala aan partijen is, in meer of mindere mate, betrokken bij de beleidsvorming en –uitvoering van sociale veiligheid. Een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen is essentieel om de gerealiseerde verbeteringen op het gebied van sociale veiligheid te borgen en op termijn verder uit te bouwen. Deze gids bevat daarmee ook voor deze partijen ingrediënten en aanknopingspunten voor de eigen rolinvulling.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven