Richtlijn voor het inrichten van busbanen en busstroken

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2005
 • Aantal pagina's:64
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 453 6
 • Artikelnummer:224
 
€ 49,00
excl. 6% btw
 • Deze publicatie geeft aanwijzingen en aanbevelingen voor de inrichting en de uitrusting van busbanen en busstroken. De richtlijn speelt in op probleemsituaties die zich in de praktijk voordoen. U leest bijvoorbeeld hoe u kunt omgaan met lastige situaties op kruispunten. Ook het begin en het einde van busbanen en busstroken komen aan bod.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  2 Duurzaam Veilig Verkeer
  2.1 Inleiding
  2.2 Stroomwegen
  2.3 Gebiedsontsluitingswegen
  2.4 Erftoegangswegen
  2.5 Busbanen en busstroken binnen Duurzaam Veilig Verkeer
  3 Wegvak van een busstrook of busbaan
  3.1 Inleiding
  3.2 Busbanen ingericht als gebiedsontsluitingswegen (GOW)
  3.3 Busstroken op regionale stroomwegen (RSW)
  3.4 Busstroken en busbanen op gebiedsontsluitingswegen (GOW)
  3.5 Erftoegangswegen (ETW)
  4 Begin van een busstrook of busbaan
  4.1 Op en langs regionale stroomwegen
  4.2 Op en langs gebiedsontsluitingswegen
  5 Einde van een busstrook of busbaan
  5.1 Op en langs regionale stroomwegen
  5.2 Op en langs gebiedsontsluitingswegen
  6 Busbanen en busstroken op rotondes
  6.1 Inleiding
  6.2 Busstrook of busbaan aan de linkerzijde van de rijbaan
  6.2.1 Bus rijdt op busstrook of busbaan tot de rotonde
  6.2.2 Bus voegt in voor de rotonde
  6.2.3 Overige verkeer voegt in voor de rotonde
  6.2.4 Beveiligen
  6.3 Busstrook of busbaan aan de rechterzijde van de rijbaan
  6.3.1 Bus rijdt op busstrook of busbaan tot de rotonde
  6.3.2 Bus voegt in voor de rotonde
  6.3.3 Overige verkeer voegt in voor de rotonde
  6.4 Afrijden van een rotonde
  6.5 Tweestrooks- en turborotondes
  7 Kruispunten van busbanen en wegen met gemengd verkeer
  7.1 Inleiding
  7.2 Kruispunten met voorrangsregeling
  7.3 Kruispunten met waarschuwingsinstallatie
  7.4 Kruispunten met verkeersregelinstallatie
  8 Kruispunten van busbanen met fietsverkeer en voetgangersverkeer
  8.1 Inleiding
  8.2 Oversteekplaatsen met voorrangsregeling
  8.2.1 Voetgangersoversteekplaats met zebrapad
  8.2.2 Voetgangeroversteekplaats met kanalisatiestrepen
  8.2.3 Fietsoversteekplaats
  8.3 Oversteekplaatsen met waarschuwingsinstallatie
  8.4 Oversteekplaatsen met verkeersregelinstallatie
  9 Aandachtspunten en aanbevelingen
  9.1 Inleiding
  9.2 Rotondes en prioriteit voor de bus
  9.3 Busbanen in 30-km/h-gebieden
  9.4 Medegebruik van busbanen door andere doelgroepen
  9.5 Bussen, trams en alles daartussenin
  9.6 Resumerend
  Literatuur
  Bijlages
  I Overzicht figuren
  II Overzicht tabellen
  III Vormgeving ’BUS’ en ’LIJNBUS’ markering
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven