Richtlijn bewegwijzering

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-07-2005
 • Aantal pagina's:296
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 396 3
 • Artikelnummer:222
 
€ 115,00
excl. 6% btw
 • In deze richtlijn leest u waaraan bewegwijzering moet voldoen en hoe u deze moet uitvoeren. De richtlijn sluit aan op CROW-publicatie 164 ‘Handboek Wegontwerp’. Het behandelt dezelfde wegcategorieën: nationale en regionale stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.
 • Inhoudsopgave
  Samenvatting
  1 Inleiding

  Deel A Basisicriteria en speciale onderwerpen
  2 Aanduidingenbeleid
  3 Basisicriteria/uitgangspunten
  4 Verzorgingsplaatsen en voorzieningen
  5 Fiets-, bromfiets- en voetgangersbewegwijziging
  6 Toeristische bewegwijzering
  7 Carpoolpunten
  8 Niet-geintegreerde bewegwijzering

  Deel B Wegcategorieën
  9 Nationale stroomwegen
  10 Regionale stroomwegen
  11 Gebiedsontsluitingswegen
  12 Erftoegangswegen

  Bijlagen
  Literatuur
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven