Reizigersmonitor 2010: De sociale veiligheid van ov-reizigers in het stads- en streekvervoer

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Auteur:DTV Consultants
 • Datum uitgifte:08-06-2011
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D10047

Reizigers maken iets minder incidenten mee, het gevoel van veiligheid is onveranderd. De reizigersmonitor 2010 beschrijft de objectieve en subjectieve veiligheid van de reizigers in het stads- en streekvervoer. De rapportage is gebaseerd op de vragen over sociale veiligheid uit de KpVV Klantenbarometer. Voor de OV-Klantenbarometer zijn eind 2010 86.316 reizigers ondervraagd in bus, tram, metro en regionale trein.

 
Gratis
 • Iets minder reizigers in het stads- en streekvervoer hebben een incident meegemaakt (7,5% in 2010 t.o.v. 7,8% in 2009). Dat was overigens in 2006 9,2%. Ten opzichte van voorgaand jaar is bij iedere vervoermodaliteit een daling te zien in het percentage slachtofferschap. Deze incidenten zijn onderverdeeld in vijf categorieën, namelijk mishandeling, bedreiging, diefstal, lastigvallen en anders. Reizigers worden, in lijn met voorgaande jaren, vooral slachtoffer van lastigvallen (3,2%), op afstand gevolgd door bedreiging (1,5%) en diefstal (1,1%). Het percentage slachtoffers van diefstal is in de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. Mishandeling komt het minst vaak voor (0,9%). Het merendeel van de reizigers die het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden maakte éénmaal een incident mee.

  De reizigers geven mooie cijfers voor de beoordeling van de sociale veiligheid. De reizigers waarderen de veiligheid tijdens de rit met gemiddeld een 7,9, dit is gelijk aan 2009. Reizigers beoordelen de sociale veiligheid tijdens de rit met het rapportcijfer 7,9 en de sociale veiligheid in het algemeen met een 7,5. In beide gevallen betekent dit een consolidatie van het resultaat uit 2008 en 2009. De beoordeling van de sociale veiligheid is het hoogst onder busreizigers (8,1 voor de rit en een 7,7 in het algemeen). Metroreizigers geven met een 7,5 voor de rit en een 7,0 in het algemeen een wat lager rapportcijfer voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. De tramreizigers geeft voor de sociale veiligheid tijdens de rit een 7,7 en voor de sociale veiligheid in het algemeen een 7,2.

  Oorzaken gevoel van onveiligheid reizigers

  De reizigers die een rapportcijfer van een 6 of lager hebben gegeven voor de sociale veiligheid, is gevraagd naar de redenen waarom ze de veiligheid lager waarderen. In bus , tram en regionale trein wordt drukte als belangrijkste reden genoemd voor de lage waardering van de sociale veiligheid. Rondhangende personen en gebrek aan toezicht zijn de andere veelgenoemde redenen.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven