Ontwerpsuggesties onderliggend wegennet

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-11-2005
 • Aantal pagina's:84
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 460 9
 • Artikelnummer:225
 
€ 41,00
excl. 6% btw
 • Deze publicatie bevat ideeën om de capaciteit van het wegennet te vergroten. In de publicatie vindt u ontwerpsuggesties waarmee u de capaciteit van het onderliggend wegennet of van het stedelijk wegennet kunt verbeteren. Op het moment van verschijnen van de publicatie was met de ontwerpen nog weinig ervaring opgedaan in Nederland. U moet de informatie uit de publicatie dan ook zien als suggesties die nader uitgewerkt zullen worden.
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  Inleiding
  1 De principes van OWN+ uitgewerkt
  1.1 OWN+ en Duurzaam Veilig
  1.1.1 OWN+ en de uitgangspunten van Duurzaam Veilig
  1.1.2 OWN+ en wegcategorisering
  1.2 Toepassingsmoglijkheden OWN+
  1.2.1 Inleiding
  1.2.2 Opwaarderen OWN ten behoeve van ontbrekende schakel HWN
  1.2.3 Opwaarderen OWN als Bypass voor het HWN
  1.2.4 Zorgen voor meervoudige ontsluiting op het HWN
  1.2.5 Bieden volwaardige regionale route via OWN
  1.2.6 Bieden volwaardige stedelijke routes via SWN
  1.2.7 Opwaarderen verbinding HWN tussen aansluiting en stad
  1.2.8 Opwaarderen centrumverbinding
  2 Aanpassing circulatie als oplossing
  2.1 Eenrichtingssystemen
  2.1.1 Eenrichtingsverkeer centrumring
  2.1.2 Gridgids
  2.2 Aanpassing stedelijke radialen
  2.2.1 City drain
  2.2.2 Goederenroute
  3 Aanpassing wegvakken als oplossing
  3.1 Aanpassing indeling rijbaan
  3.1.1 De wisselstrook
  3.1.2 Dynamische rijbaanscheiding
  3.1.3 De bijzondere baan
  3.1.4 Wegvakbuffer
  3.2 Aanpassing indeling wegprofiel
  3.2.1 Inhaalstrook met rijbaanscheiding
  3.2.2 Flexibele scheiding van landbouwverkeer
  4 Aanpassing kruispunten als oplossing
  4.1 Aanpassing kruispuntindeling
  4.1.1 Flexibel kruispunt
  4.1.2 Wisselstrook via linksaffer
  4.1.3 Robuust kruispunt
  4.2 Eliminatie van conflicten
  4.2.1 Kruispunten elimineren
  4.2.2 Elimineren linksaffers
  4.2.3 Tunnel onder kruispunt
  4.2.4 Turborotondes
  4.3 Aanpassing van verkeerslichten
  4.3.1 Optimalisatie bestaande regelingen
  4.3.2 Ontwerp voor een groene golf
  4.3.3 Snelheidsbeheersing bij geregelde kruispunten
  4.3.4 Snelheidsbeheersing met slimme VRI’s
  4.3.5 De fabuleuze fietsfase
  4.4 ‘Wereld zonder regels’
  5 Aanpassing aansluitingen als oplossing
  5.1 Aanpassing structuur aansluiting
  5.1.1 De superknoop
  5.1.2 Hoogcapaciteitsaansluiting
  5.1.3 Voorrangshaarlemmermeer
  5.2 Extra toe- en afritten
  5.2.1 Permanente dubbele toe- of afrit
  5.2.2 Overlangse rechtsaffer
  5.2.3 Congestieafrit
  5.2.4 Spitsaansluiting
  5.3 Bufferen of omrijden
  5.3.1 De carrousel
  5.3.2 Expansievat
  5.3.3 Afritbuffer plus
  5.3.4 Time and place management
  5.3.5 Slot op de deur
  6 Communicatie
  6.1 Rol informatie bij routekeuze
  6.2 Meer doen met dynamisch
  6.2.1 Dynamische route-informatie voor het OWN
  6.2.2 Grafische route-informatie
  6.2.3 Integraal Dynamisch Parkeerverwijssysteem
  6.3 Meer doen met kleuren
  6.3.1 Vormgeving bewegwijzering
  6.3.2 Gekleurde wegmarkering
  6.3.3 Aandachtspunt kleurenblindheid
  6.4 Meer doen met routes
  6.4.1 Routenummering
  6.4.2 Verplaatsing over grotere lengte over het OWN
  Literatuur en websites
  Bijlage Lessen voor medegebruik busbaan
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven