Onderbrekingen in (vliegveld)verhardingen

Fase 1 Inventariserend onderzoek

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-07-2003
 • Grootte:822 kB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D03-07
 
Gratis
 • Let op: deze publicatie is vanaf nu opgenomen in het Kennispakket Vliegveldverhardingen.

  Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de verschillende typen onderbrekingen in (vliegveld)verhardingen. Het onderzoek richtte zich op asfalt- en cementbetonwegen. Het rapport gaat in op bekende en op basis van ‘engineering-judgement’ te verwachten effecten. Ook bevat het een voorstel voor de onderwerpen van aanvullend onderzoek.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Aanleiding onderzoek
  1.2 Globale onderzoeksopzet
  1.3 Inhoud rapportage
  2 Resultaten inventarisatie systemen
  2.1 Inleiding
  2.2 Systeem kenmerken
  2.2.1 Resultaten inventarisatie
  2.2.2 Verkeersmonitoringssystemen
  2.2.3 Verkeersgeleidingssystemen
  2.2.4 Energiewinningssystemen en gladheidsbestrijding
  2.2.5 Overige voorzieningen
  2.3 Praktijk ervaringen
  2.3.1 Resultaten inventarisatie
  2.3.2 Verkeersmonitoringssystemen
  2.3.3 Verkeersgeleidingssystemen
  2.3.4 Energiewinningssystemen en gladheidsbestrijding
  2.3.5 Overige voorzieningen
  3 Resultaten inventarisatie belastingen
  3.1 Inleiding
  3.2 Belastingen
  3.2.1 Onderscheid in typen belastingen
  3.2.2 Normale gebruiksbelastingen
  3.2.3 Calamiteitenbelastingen
  3.2.4 Te onderzoeken belastingen
  3.3 Modellering effecten belastingen
  3.3.1 Modellering op macro en micro niveau
  3.3.2 Bekende effecten van belastingen op de verharding
  3.3.3 Modellering gevoelig voor invoerparameters
  4 Conclusies
  4.1 Inleiding
  4.2 Typen onderbrekingen in verhardingen
  4.3 Belastingen
  4.4 Beheeraspecten bij introductie van systemen in verhardingen
  4.5 Overdracht van informatie voor beslissing over inbouw systemen
  5 Onderzoeksvoorstel
  5.1 Inleiding
  5.2 Inperking onderzoek
  5.3 Inrichting onderzoek
  Literatuur
  Bijlagen
  I Fact-sheets voorzieningen in verhardingen
  II Plan van aanpak onderzoek fase 1
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven