Nucleair meten

nu ook op zand en AVI-bodemas

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:15-06-2007
 • Grootte:1,74 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D07-05

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Grondwerk en funderingen.

 
Gratis
 • Nucleair meten is een snelle, praktische methode om de kwaliteit van verdichting in de uitvoeringsfase te bepalen. De methode was voor steenfunderingen al opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen. Dit rapport beschrijft het protocol om de methode ook voor zand op te nemen.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Aanleiding
  1.2 Onderzoeksvragen
  1.3 Aanpak
  1.4 Beperking van het onderzoek
  1.5 Leeswijzer
  2 Bepalen van de dichtheid
  2.1 Het begrip dichtheid
  2.2 Referentiedichtheid
  2.3 De conventionele meetmethode
  2.4 De nucleaire meetmethode
  2.5 Invloedssfeer bij de nucleaire meting
  3 Laboratoriumonderzoek
  3.1 Doel
  3.2 Inrichting van het onderzoek op zand
  3.3 Inrichting van het onderzoek op AVI-bodemas
  3.4 Toevallige en systematische afwijkingen
  3.5 Aanpak analyses
  3.6 Analyse nucleaire metingen op zand
  3.6.1 Ware waarde
  3.6.2 Beschouwing van de afwijking δ = xw - μ
  3.6.3 Variantieanalyse nucleaire metingen
  3.6.4 Regressieanalyse nucleaire metingen
  3.7 Analyse steekringmetingen op zand
  3.7.1 Ware waarde
  3.7.2 Beschouwing van de afwijking δ = xw - μ
  3.7.3 Variantieanalyse steekringmetingen
  3.7.4 Regressieanalyse steekringmetingen
  3.8 Analyse nucleaire metingen op AVI-bodemas
  3.8.1 Ware waarde
  3.8.2 Beschouwing van de afwijking δ = xw - μ
  3.8.3 Variantieanalyse nucleaire metingen
  3.8.4 Regressieanalyse nucleaire metingen
  3.9 Analyse grindmethode metingen op AVI-bodemas
  3.9.1 Ware waarde
  3.9.2 Beschouwing van de afwijking δ = xw - μ
  3.9.3 Variantieanalyse grindmethode metingen
  3.9.4 Regressieanalyse grindmethode metingen
  3.10 Evaluatie van de resultaten uit het laboratoriumonderzoek
  4 Goedkeurkansen
  4.1 Afnamecontrole
  4.2 Eisen gesteld aan de verdichtingsgraad van zand
  4.3 Eisen gesteld aan de verdichtingsgraad van AVI-bodemas
  4.4 Procedures bij de afnamecontrole
  4.4.1 Verdichtingsgraad bij afnamecontrole van zand
  4.4.2 Verdichtingsgraad bij afnamecontrole van AVI-bodemas
  4.4.3 Verdichtingsgraad bij afnamecontrole van steenfunderingen (nucleair)
  4.4.4 Procedures
  4.5 Rekenmethode goedkeurkansen
  4.6 Goedkeurkansen afnamecontrole zand
  4.6.1 Numerieke vergelijking goedkeurkansen
  4.6.2 Grafische vergelijking goedkeurkansen
  4.7 Goedkeurkansen afnamecontrole AVI-bodemas
  4.7.1 Numerieke vergelijking goedkeurkansen
  4.7.2 Grafische vergelijking goedkeurkansen
  5 Bruikbaarheid van de nucleaire meetmethode
  6 Voorstel regelgeving afnamecontrole
  6.1 Protocol
  6.2 Uitvoering van de nucleaire meting
  Literatuur
  Bijlage begrippenlijst
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven