Maatregelen op de rijbaan

Werk in Uitvoering 96b

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-04-2005
 • Aantal pagina's:143
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 424 2
 • Artikelnummer:973(96B)
 
€ 57,00
excl. 6% btw
 • Deze deelpublicatie gaat in op de algemene principes van het werken op de rijbaan. U leest meer over statische en dynamische werkzaamheden. De publicatie introduceert ook de tussencategorie semi-dynamische werkzaamheden. Hierbij gaat het om werk waarbij u kort stilstaat, waarna u hetzelfde werk op een andere plek herhaalt. De publicatie bevat daarnaast concrete maatregelfiguren voor het werken op de rijbaan.

  Deze uitgave wordt eind november 2014 vervangen door CROW-publicatie 517 ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen’. Bestel nu alvast deze nieuwe publicatie en ontvang maar liefst 10% korting! Deze kortingsactie loopt tot 15 november 2014.

  Errata
 • Woord vooraf
  Projectorganisatie
  1 Inleiding
  1.1 Herziening van de richtlijnen
  1.2 Opbouw richtlijnen
  1.3 Opbouw van deel 'Maatregelen op de rijbaan'
  1.4 Algemeen kader en afbakening
  1.4.1 Werkingskader
  1.4.2 Standaardmaatregelen
  1.4.3 Gebruikers
  2 Werken op de rijbaan
  2.1 Inleiding
  2.2 Werken op de rijbaan
  2.3 Van werkruimte naar werkvak
  2.4 Indeling werkzaamheden naar plaats ten opzichte van de rijbaan
  2.5 Obstakelvrije zone
  2.6 Praktijkvoorbeelden van werken op de rijbaan
  2.7 Statische en dynamische werkzaamheden
  2.8 Stationaire en rijdende afzettingen
  3 Voorbereiding
  3.1 Inleiding
  3.2 Voorbereidingsproces
  3.3 Stap 1: Beschrijving karakteristieken werk en werkruimte
  3.4 Stap 2: Beschrijving weg- en verkeerskenmerken
  3.5 Stap 3: Toetsing op knelpunten
  3.6 Stap 4: Bepaling standaardmaatregelen
  3.7 Stap 5: Uitwerking maatregelen
  3.8 Snelheidsbeperking bij werk in uitvoering
  4 Maatregelen bij statische werkzaamheden
  4.1 Inleiding
  4.2 Indeling maatregelen
  4.3 Uitvoering stationaire afzettingen
  4.3.1 Opbouw stationaire afzetting
  4.3.2 Overige onderdelen stationaire afzetting
  4.4 Uitvoering stationaire afzettingen bij kortdurende werkzaamheden
  4.5 Zoekschema stationaire afzettingen
  5 Maatregelen bij dynamische werkzaamheden
  5.1 Inleiding
  5.2 Toepassingscriteria rijdende afzettingen
  5.3 Indeling maatregelen
  5.4 Uitvoering rijdende afzettingen
  5.5 Zoekschema rijdende afzettingen
  6 Bijzondere situaties
  6.1 Trambanen
  6.2 Busstroken en busbanen
  6.3 Doelgroepstroken en wisselstroken
  6.4 Oversteekvoorzieningen
  6.5 Benzineverkooppunt, verzorgingsplaatsen en parkeerplaatsen
  6.6 In- en uitritten van een perceel
  6.7 Toegang werkvak/werkwegen
  7 Maatregelfiguren en tabellen
  Bijlagen
  I Bepaling verkeersruimte
  II Wisselstroken bij stationaire afzettingen
  III Verkeersaanbod bij rijdende afzettingen
  IV Uitvoering en maatvoering van uitbuigingen en slingers
  V Begrippenlijst en verkeersborden
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven