Innovatieve prefab toepassingen in de lijninfrastructuur

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-09-2005
 • Grootte:2,06 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D05-05

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Betonverhardingen.

 
Gratis
 • Dit rapport gaat in op de mogelijkheden van prefab (beton)toepassingen in de sector lijninfrastructuur. Deze techniek past bij de doelstellingen van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2000 (NVVP) om sneller, slimmer en beter te bouwen. In het NVVP staat het integrale beleid van de overheid voor personen- en goederenvervoer over de weg, water en rail beschreven.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Samenvatting
  1 Inleiding
  1.1 Aanleiding van de studie
  1.2 Opzet van de studie
  1.3 Afbakening van de studie
  1.4 Leeswijzer
  2 Prefab toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw
  2.1 Wat is prefab bouwen?
  2.2 De historie van prefab in de woning- en utiliteitsbouw
  2.3 Het proces van prefab producten
  2.4 Het succes van prefab bouwen
  3 Prefab in de infrastructuur
  3.1 Inleiding
  3.2 De historie van betonverhardingen in de lijninfrastructuur
  3.3 De stand van zaken
  3.4 Prefab producten
  3.4.1 In de civiele bouw
  3.4.2 In de lijninfrastructuur
  3.5 Behoeften, trends en mogelijke belemmeringen
  4 Kansen en succesfactoren
  4.1 Kansen door functies en voordelen
  4.2 Prefab als weg naar succes!
  Bijlage(n)
  A Uitwerking prefab toepassingen in de lijninfrastructuur
  B Betrokkenen bij de studie
  C Referenties
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven