Heeft u een goede reis gehad?

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Auteur:Andersson Elffers Felix
  • Datum uitgifte:02-10-2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D13754

Dagelijks reizen meer dan een miljoen mensen met het stads- en streekvervoer. Ruim 20.000 personeelsleden streven ernaar dat die reizigers een zorgeloze, comfortabele en sociaal veilige reis maken. Zij werken als buschauffeurs, trambestuurder, metrobestuurder of toezichthouder.

 
Gratis
  • Deze rapportage gaat in op de sociale veiligheid van reizigers en personeel in drie van de grootstedelijke agglomeraties. Dit is een flink deel van het stads- en streekvervoer. Het gaat over de maatregelen die daar worden genomen om de veiligheid van de reizigers en van het ov-personeel te verbeteren. Concreet gaat het om het vervoer van RET, GVB en HTM. De veiligheid in deze gebieden is de afgelopen jaren flink verbeterd blijkt uit de reizigersmonitor en de personeelsmonitor stad- en streekvervoer. In opdacht van het minisiterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie heeft het KpVV laten onderzoeken wat de oorzaak is van deze verbetering. Helaas kunnen we dat antwoord op basis van het door ons verrichte onderzoek niet geven, toch denken we dat dit onderzoek een aantal interessante aspecten bevat.

    We bieden een inventarisatie van de maatregelen zoals die genomen worden door de drie vervoerbedrijven. In samenspraak met de projectgroep is gekozen voor de volgende indeling in maatregelen: menselijk toezicht, cameratoezicht, schoon, heel en veilig en overig zoals scholierenvoorlichting. We beschrijven van elk van deze maatregelen hoe ze worden toegepast in de onderzochte gebieden. Daarnaast is een overzicht van de maatregelen van een aantal regio’s in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk opgenomen.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven