Handboek verkeersonderzoek

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-01-2008
 • Aantal pagina's:132
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 505 7
 • Artikelnummer:248
 
€ 63,00
excl. 6% btw
 • In dit handboek staan de meest toegepaste methoden en technieken voor verkeersonderzoek op een rij. De checklist en het stappenplan helpen u om de juiste onderzoeksmethode te selecteren. Het handboek ondersteunt u bovendien om de onderzoeksresultaten te vertalen naar beleid.
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Nut en noodzaak van verkeersonderzoek
  1.1 Nut voor beleid
  1.2 Positie in de beleidscyclus
  1.3 Noodzaak
  1.4 Het conceptuele model
  1.5 Checklist probleemverkenning
  2 Verkeersonderzoek is het maken van keuzen
  2.1 Doelen
  2.2 Selectie van type onderzoek
  2.3 Checklist keuze type onderzoek
  3 Methoden
  3.1 Inleiding
  3.2 Algemene uitgangspunten
  3.2.1 Aandachtspunten bij de uitvoering van verkeersonderzoek
  3.2.2 Representatieve onderzoeksdag en periode
  3.2.3 Voertuigklassen
  3.2.4 Betrouwbaarheid
  3.2.5 Voorbereiding, uitvoering en verwerking
  3.3 Gebruik van bestaande gegevens
  4 Onderzoekstechnieken
  4.1 Inleiding
  4.2 Keuze onderzoekstechniek
  4.3 Menselijke waarnemers
  4.4 Mechanische apparatuur
  4.5 Optische apparatuur
  4.6 ICT en innovatieve technieken
  5 Analyse en statistiek
  5.1 Inleiding
  5.2 Datapreparatie
  5.3 Databruikbaarheid
  5.4 Grafieken en tabellen
  5.5 Statistische maten
  5.6 Kansverdelingen
  5.7 Steekproeven
  5.8 Onderzoeksresultaten gevisualiseerd
  6 Van onderzoek naar beleid
  6.1 Inleiding
  6.2 Van aanleiding en probleem naar oplossing
  6.3 Terugkoppeling en evaluatie
  Literatuur
  Bijlagen:
  Bijlage I Begrippenlijst
  Bijlage II Kenmerken per onderzoeksmethode
  Bijlage III Aandachtspunten bij het opzetten van verkeersonderzoek
  Bijlage IV Kwaliteit van inwinsystemen
  Bijlage V Maatgevende onderzoeksdagen en -tijden
  Bijlage VI Kansverdelingstabellen
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven