DRIS Wijzer

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Auteur:Eric Köhler, Patrick Duwel, Marcel Sloot, et al.
 • Datum uitgifte:30-09-2010
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D7335

In de DRIS Wijzer geeft KpVV de ontwikkelingen weer op het vlak van Doorstroming Regelmaat, Informatie en Stiptheid (DRIS). In vier katernen komt aan de orde: dynamische reisinformatie, verkeerslichtbeïnvloeding door Korte Afstand Radio (KAR), monitoring met behulp van moderne technologie en de weergave van informatie op DRIS-panelen.

 
Gratis
 • De komende jaren wordt de DRIS Wijzer verder aangevuld en geüpdate.

  Op dit moment zijn beschikbaar:

  1. Stipt op stap met DRIS: Over dynamische reisinformatie, verkeerslicht-beïnvloeding en managementinformatie <Bekijk dit document>
   Als er één ding is waaraan reizigers zich ergeren is het de onzekerheid over de aankomsttijd van de bus op de halte. Maar gelukkig worden steeds meer haltes voorzien van informatieschermen die aangeven hoe laat hij daadwerkelijk komt. Invoering van een systeem met actuele reisinformatie is dus een verbetering van het openbaar vervoer waar de klant echt iets aan heeft. Moderne technieken maken zo’n systeem mogelijk. Maar invoering daarvan gaat niet vanzelf. Dit rapport gaat over dynamische reisinformatie, over verkeerslichtbeïnvloeding door middel van Korte Afstand Radio (KAR) en over monitoring van een ov-concessie met behulp van moderne technologie. Niet de techniek is het onderwerp, maar de wijze waarop deze kan bijdragen aan belangrijke, door een ieder gewenste verbeteringen.
  2. KAR’en maar!: Korte Afstand Radio voor prioriteit bij verkeerslichten
   <Bekijk dit document>

   Het autogebruik is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit heeft op veel plaatsen geleid tot een slechtere doorstroming voor onder andere het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Voor deze specifieke soorten verkeer zijn er steeds meer maatregelen getroffen, zoals de aanleg van vrije busbanen en prioriteit bij verkeerslichten. Omdat er steeds meer partijen belang hebben bij een goede doorstroming en er steeds meer systemen zijn die beïnvloed moeten worden, is het van belang een flexibele en universele systematiek te gebruiken voor de beïnvloeding. Korte Afstand Radio biedt deze mogelijkheden.
  3. Dynamische reisinformatie in het openbaar vervoer: Bestekteksten t.b.v. concessieaanbestedingen <Bekijk dit document>
   De ontwikkeling van DRIS alsmede de koppelvlakken binnen BISON gaat snel. Er zijn continu ontwikkelingen gaande bij de verdere uitwerking van de koppelvlakdefinities. Desondanks is er bewust voor gekozen niet deze ontwikkelingen af te wachten. Het gevolg is wel dat dit rapport met regelmaat zal worden bijgesteld. Dit zal ten minste één keer per jaar zijn, of eerder wanneer urgente wijzigingen verwerkt dienen te worden.
  4. Dynamische Reizigers Informatie Systemen: Adviesrapport over het weergeven van dynamische reisinformatie, versie 2.2.
   <Bekijk dit document>

   Op verzoek van het GOVI, een samenwerkingsinitiatief van provincies en kaderwetgebieden om te komen tot Grenzeloze OV Informatie, is een adviesrapport opgesteld over het weergeven van informatie op panelen van Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS). Naast het zo inzichtelijk mogelijk aanbieden van de reisinformatie is het doel van dit adviesrapport, komen tot een breed gedragen standaard. Optimale inzichtelijkheid van de reisinformatie en consequente uitvoering van die informatie, zullen samen zorgen voor een grotere gebruiksvriendelijkheid van het systeem en daarmee een hoogwaardigere beleving van het openbaar vervoer.
  5. Overstapinformatie in voertuigen (februari 2011) <Bekijk dit document>.
   Mijksenaar heeft voor het OV-Bureau Randstad een standaard functioneel ontwerp voor in het voertuig ontwikkeld. Bij het ontwikkelen van het systeem is gezocht naar een zo goed mogelijke balan stussen het tonen van zo volledig mogelijke informatie en zo inzichtelijk mogelijke informatie.
   In eerste instantie is gekozen het ontwerp uit te werken voor een informatiesysteem in de bus. Het idee is echter, dat het ontwerp ook toepasbaar is op dynamische schermen in trein, tram en metro. Het streven is uiteindelijk te komen tot een standaardweergave van de reisinformatie die onafhankelijk is van de vervoerder of modaliteit. Hoe meer modaliteiten en concessies zich aansluiten bij deze standaard, hoe herkenbaarder, inzichtelijker en daarmee gebruiksvriendelijker het systeem wordt voor de reiziger.
   Bekijk ook Aanvullende Uitgangspunten (mei 2011).
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven