Continue Verdichtingscontrole

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:15-06-2005
 • Grootte:1,44 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D05-02

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Grondwerk en funderingen.

 
Gratis
 • Dit rapport gaat in op de vraag of Continue Verdichtingscontrole (CVC) een goed alternatief is voor de geldende opleveringscontrole. Bij het meetsysteem CVC kan de walsmachinist zelf tijdens de verdichting het resultaat van de verdichtingsinspanning controleren. Het systeem kan locaties in het werk met afwijkende grondeigenschappen detecteren.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Woord vooraf
  Samenvatting
  Summary
  1 Inleiding
  2 Principe van de meetmethode
  2.1 Dynamisch werkende verdichtingsmachines
  2.2 Meetgrootheid
  2.3 CVC-meetapparatuur
  3 State-of-the-art
  3.1 Technische ontwikkeling
  3.2 Compactometer
  3.3 Terrameter
  3.4 Dieptewerking
  3.5 Bruikbaarheid van de methode
  3.6 Validatie
  3.7 Kalibratie
  3.8 Randvoorwaarden
  3.9 Toepassing in het buitenland
  4 Proefvakonderzoek
  4.1 Doel van de proefvakken
  4.2 Korte beschrijving van de proefvakken
  4.3 Resultaten van het proefvakonderzoek
  5 Conclusies en aanbevelingen
  5.1 Conclusies
  5.2 Aanbevelingen
  Literatuur en overige bronnen
  Bijlagen
  I Relatie tussen versnelling van de walsrol en de reactiekracht van de ondergrond
  II Aandachtspunten bij de toepassing van Continue Verdichtingscontrole
  III Protocol voor de toepassing van Continue Verdichtingscontrole
  IV Samenvatting van de proefvakken
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven