COMPASS+

de volgende stap in het specificeren van asfaltmengsels

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-10-2006
 • Grootte:1,94 MB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D06-09
 
Gratis
 • COMPASS (COmparing Mix and PAvement StructureS) stelt gebruikers in staat om asfaltmengsels en -verhardingsconstructies te ontwerpen op basis van gedragsgerelateerde, functionele eigenschappen. De ervaringen met deze methode zijn geëvalueerd. Uit deze evaluatie zijn enkele uitbreidings- en verbeterpunten gekomen. Dat heeft geresulteerd in COMPASS+, een volgende stap in het functioneel specificeren van asfaltmengsels en verhardingsconstructies.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Samenvatting
  Summary
  1 Inleiding
  1.1 De aanleiding tot FEA
  1.2 De ambitie van FEA
  1.3 De aanpak van FEA
  1.3.1 Relatie met Europese normering
  1.3.2 Uitgevoerd onderzoek
  1.4 Resultaten van FEA
  1.5 Leeswijzer
  2 Van COMPASS naar COMPASS+
  2.1 Het doel van COMPASS
  2.2 Van COMPASS naar COMPASS+
  2.3 COMPASS+
  2.3.1 Schematische weergave
  2.3.2 Proefstukbereiding
  2.3.3 Testmethoden
  2.3.4 Testcondities
  2.4 Samenvatting en conclusies
  3 Spoorvorming
  3.1 Resultaten inventarisatie
  3.2 Resultaten bureaustudies
  3.2.1 Rekenmodellen
  3.2.2 Testmethoden
  3.3 Resultaten onderzoek
  3.3.1 De LinTrack proefvakken
  3.3.2 Triaxiaalonderzoek FEA
  3.4 Samenvatting en conclusies
  4 Healing
  4.1 Resultaten inventarisatie
  4.2 Bureaustudies
  4.2.1 Bepaling van healing
  4.2.2 Theoretische achtergronden bepaling healing
  4.3 Resultaten onderzoek
  4.3.1 Experimenteel onderzoek
  4.3.2 Van ‘Model’ naar ‘Factor’ voor zelfherstelling
  4.4 Samenvatting en conclusies
  5 Scheurvorming
  5.1 Resultaten inventarisatie
  5.2 Bureaustudies
  5.2.1 Oriënterende literatuurstudie
  5.2.2 Vervolgstudie
  5.3 Resultaten onderzoek
  5.3.1 Oriënterend onderzoek
  5.3.2 Onderzoek steenslagasfaltbeton
  5.4 Samenvatting en conclusies
  6 Conclusies en aanbevelingen
  6.1 Conclusies
  6.2 Aanbevelingen
  Literatuur

  Bijlage A: Permanente vervorming
  1 Inleiding
  1.1 Viskeuze vervorming
  1.2 Plastische vervorming (bezwijken)
  2 Triaxiaalonderzoek
  2.1 Testcondities EN-12697-25
  2.2 LinTrack proefvakken
  3 Spanningspaden
  4 Van spanningspaden naar triaxiaalcondities
  5 Triaxiaalonderzoek FEA
  5.1 Triaxiaalonderzoek Aken
  5.2 Berekening η1-waarden
  5.3 Vervolgonderzoek
  5.4 Overzicht η1 - resultaten
  6 Samenvatting en conclusies
  Geraadpleegde literatuur Appendix A

  Bijlage B: Healing
  1 Inleiding
  2 Bureaustudies
  2.1 Bepaling van healing
  2.2 Theoretische achtergronden bepaling healingpotentie
  3 Resultaten onderzoek
  3.1 Experimenteel onderzoek
  3.2 Van ‘Model’ naar ‘Factor’ voor zelfherstelling
  3.3 Zelfherstellingsfactor
  3.4 Samenvatting en conclusies
  Geraadpleegde literatuur Appendix B

  Bijlage C: Scheurvorming
  1 Inleiding
  1.1 Resultaten inventarisatie
  1.2 Bureaustudies
  1.2.1 Oriënterende literatuurstudie
  1.2.2 Vervolgstudie
  2 Resultaten onderzoek
  2.1 Oriënterend onderzoek
  2.2 Onderzoek steenslagasfaltbeton
  3 Proefbeschrijving ‘Bepaling scheurgroeiweerstand van asfalt met behulp van cyclische
  SCB-proeven’
  3.1 Algemeen
  3.2 Proefstukken
  3.3 Proefopstelling
  3.4 Uitvoering
  3.5 Verwerking meetresultaten
  3.6 Rapportage
  4 Samenvatting en conclusies
  Geraadpleegde literatuur Appendix C

  Bijlage D: Module COMPASS+
  1 Inleiding
  2 Vervorming
  2.1 Module permanente vervorming
  2.1.1 Plastische vervorming
  2.1.2 Viskeuze vervorming
  2.2 Toetsing
  3 Module vermoeiing
  3.1 Weerstand tegen vermoeiing
  3.2 Healing
  3.3 Ontwerpberekening
  3.4 Toetsing
  4 Module scheurreflectie
  4.1 Ontwerpberekening
  4.2 Toetsing
  Geraadpleegde literatuur Appendix D
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven