Baten van de openbare ruimte

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:18-07-2012
 • Aantal pagina's:108
 • Druk:1
 • ISBN:978-906-628-605-4
 • Artikelnummer:312
 
€ 61,00
excl. 6% btw
 • De publicatie geeft praktische hulpmiddelen en voorbeelden waarmee duidelijk wordt hoe u kunt berekenen wat een goed beheer van de openbare ruimte oplevert. De belangrijkste drie middelen zijn:

  • een reeks meetlatten om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten
  • diverse kengetallen die de maatschappelijke effecten voorspellen
  • een methode om een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) te maken.
 • 1 Van kostenpost naar batenpost
  2 De baten zichtbaar maken
  3 Baten van inrichting en beheer
  4 Meetlatten voor inrichting en beheer
  4.1 Meetlatten voor sociale en meer subjectieve kwaliteit
  4.2 Meetlatten voor de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte
  4.3 Meetlatten voor de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte
  5 Batenkengetallen voor openbare ruimte
  5.1 Rekenvoorbeelden batenkengetallen
  5.2 Aandachtspunten bij het rekenen
  6 Toepassing van batenkengetallen

  Maatschappelijke baten van buurtbeheer (onderzoekverslag)
  7 Onderzoek naar buurtbeheer
  8 Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
  8.1 Wat is een MKBA?
  8.2 Waarom wordt een MKBA uitgevoerd?
  8.3 Toepassing van een MKBA
  8.4 Kengetallen om baten te berekenen
  8.5 Werkstappen in een MKBA
  9 MKBA batenkengetallen voor buurtbeheer
  9.1 Overzicht van de nieuwe batenkengetallen voor buurtbeheer
  9.2 Kengetal 1: Woongenotwaardestijging door meer onderhoudskwaliteit groen
  9.3 Kengetal 2: Woongenotwaardestijging door meer aantrekkelijkheid bebouwing
  9.4 Kengetal 3: Vermeden leegstandkosten door meer inrichtingskwaliteit
  9.5 Kengetal 4: Vermeden verhuiskosten door meer vertrouwen
  9.6 Kengetal 5: Vermeden delictkosten (straatroof) door meer sociale participatie
  9.7 Kengetal 6: Meer recreatieve belevingswaarde door meer sociaal vertrouwen
  10 Voorbeeld MKBA – Overvecht Spoorzone
  10.1 Nulalternatief en projectalternatief
  10.2 Berekening van de kosten en baten
  10.3 Gevoeligheidsanalyse
  10.4 Conclusies en aanbevelingen
  Bijlagen
  I Definities
  II Het afleiden van batenkengetallen
  III Overzicht van kwaliteiten en baten
  IV Beschrijving van de baten, fictieve case

  Meetlat inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte
  11 Behoefte aan een meetlat voor inrichtingskwaliteit
  11.1 Wat is een goede inrichtingskwaliteit
  11.2 Vier typen openbare ruimte
  12 Opbouw van de meetlat
  12.1 Functionele inrichtingskwaliteit
  12.2 Esthetische inrichtingskwaliteit
  12.3 Criteria voor inrichtingskwaliteit
  12.4 De beoordelingsmethode
  13 Toepassing in de praktijk
  13.1 Uitvoering van de meting
  13.2 Resultaten van de meting
  13.3 Baten van de inrichtingskwaliteit
  13.4 Bruikbaarheid van de meetlat
  Bijlagen
  V Vier meetlatten voor de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte
  VI Voorbeelden van inrichtingsobjecten
  VII Voorbeeld schouwformulier

  Literatuur, websites en data
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven