Achtergrondrapport Ontwerpinstrumentarium asfaltverhardingen

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:26-01-2012
 • Aantal pagina's:64
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D11-05
 
Gratis
 • Het achtergrondrapport "Achtergrondrapport Ontwerpinstrumentarium asfaltverhardingen" is niet meer losstaand te downloaden, deze is opgenomen in de Kennismodule Asfaltverhardingen.

  Dit achtergrondrapport hoort bij het softwareprogramma ‘Ontwerpinstrumentarium asfaltverhardingen’ (OIA). Het geeft achtergrondinformatie over de modellering van de verhardingsconstructie en de verkeersbelasting. Verder biedt het inzicht in de rekenregels die in de software zijn ingebouwd. Het document beschrijft niet alle details van OIA, maar geeft wel de belangrijkste elementen weer.

 • Woord vooraf
  Inleiding
  1 Globale beschrijving dimensionering en toetsing
  1.1 Schematisering verhardingsconstructie en verkeersbelasting
  1.2 Schematisering verkeersbelasting
  1.3 Ontwerpcriteria
  1.4 Toetsing aanvullende aspecten
  2 Verkeersbelasting
  2.1 Bepaling aantal lastherhalingen
  2.1.1 Aantal vrachtwagens en aslasten
  2.1.2 Aantal werkdagen per jaar
  2.1.3 Ontwerpperiode en verkeersgroei
  2.1.4 Correctie voor rijbaanbreedte en aantal rijstroken
  2.1.5 Correctie voor de herkomst van de verkeersgegevens
  2.2 Modellering lastoppervlak verkeersbelasting
  2.3 Correctie voor versporend rijden
  2.3.1 Rijspoorverdeling
  2.3.2 Verdeling rekwaarden en schadebrengend effect
  2.3.3 Berekening correctiefactor
  2.4 Correctie voor rijsnelheid vrachtverkeer
  3 Asfalt
  3.1 Asfaltstijfheid
  3.1.1 Relatie asfalttemperatuur en asfaltstijfheid
  3.1.2 Afwijkende belastingsfrequenties
  3.1.3 Rijsnelheid vrachtverkeer
  3.2 Vermoeiing onderin asfalt
  3.3 Healing
  3.4 Aanvullende asfalteigenschappen
  3.4.1 Typetesting eigenschappen
  4 Fundering
  4.1 Ongebonden fundering
  4.2 Zelfbindende fundering
  4.3 Gebonden fundering
  4.3.1 Verbrijzelingsweerstand
  4.3.2 Breukweerstand
  4.3.3 Vermoeiing
  5 Onderfundering en ondergrond
  5.1 Eigenschappen onderfundering
  5.1.1 Stijfheid
  5.2 Ondergrond
  6 Speciale producten
  6.1 Funderingswapening
  7 Dimensionering
  7.1 Sommeren schadebijdragen
  7.2 Vermoeiing asfalt van onderaf
  7.2.1 Hoogtepositie maatgevende rek
  7.2.2 Dwarspositie maatgevende rek
  7.2.3 Randeffect 7.2.4 Toelaatbare Minergetal
  7.3 Verbrijzeling bovenop gebonden fundering
  7.4 Scheurvorming onder in gebonden fundering
  7.5 Vermoeiing onder in gebonden fundering
  7.6 Permanente vervorming in onderfundering
  7.7 Permanente vervorming in ondergrond
  8 Toetsingsaspecten
  8.1 Toets op eisen Standaard RAW Bepalingen 2010
  8.2 Overbelasting van zelfbindende funderingen
  8.3 Kennisregels Rijkswaterstaat
  9 Gefaseerd ontwerp
  9.1 Ontwerpstappen
  9.1.1 Vermoeiing asfalt, vermoeiing onderin gebonden fundering, permanente
  vervorming bovenoponderfundering/ondergrond
  9.1.2 Verbrijzeling bovenop gebonden fundering
  9.1.3 Breuk bovenop gebonden fundering
  10 Betrouwbaarheid
  10.1 Systematiek
  10.1.1 Materiaaleigenschappen c.q. sterkte
  10.1.2 Geometrie
  10.1.3 Belasting
  10.2 Partiële factoren
  10.3 Uitwerking voor vermoeiing asfalt
  10.3.1 Afleiding partiële factoren
  10.3.2 Karakteristieke waarden ontwerpparameters
  10.4 Uitwerking voor permanente vervorming ongebonden fundering
  10.5 Uitwerking voor breukrek gebonden fundering
  10.6 Uitwerking voor permanente vervorming in onderfundering en ondergrond
  10.7 Betrouwbaarheidsniveau
  Literatuur
  Bijlagen
  Bijlage I Waarden standaard materialen
  Bijlage II Partiële factoren
  Bijlage III Bepaling mastercurve
  Bijlage IV Beschrijving Uitgebreide uitvoer OIA
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven