Aanbeveling voor het beoordelen van langsvlakheid van vliegveldverhardingen

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-05-2007
 • Grootte:839 kB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D07-03
 
Gratis
 • Let op: deze publicatie is vanaf nu opgenomen in het Kennispakket Vliegveldverhardingen.

  Dit rapport presenteert een overeengekomen en eenduidige procedure voor het meten, verwerken, analyseren en beoordelen van de baanvlakheid van vliegveldverhardingen. De aanbeveling is in samenspraak met de belanghebbenden uit de luchtvaartindustrie opgesteld. U kunt de aanbeveling aanvullend op de geldende ICAO-regelgeving hanteren.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Inhoud
  Voorwoord
  Samenvatting
  Summary
  1 Inleiding
  1.1 Doel van dit rapport
  1.2 Deze CROW-Aanbeveling
  1.3 Leeswijzer
  2 Beoordelen vlakheid op basis van langsprofielmetingen en vliegtuigsimulatie
  2.1 Algemeen
  2.2 Normen en beoordelingscriteria
  3 Procedure voor het meten van baanprofielen
  3.1 Meetapparatuur
  3.2 Eisen aan de meetapparatuur
  3.3 Meetprogramma langsvlakheidsmeting
  4 Procedure voor het beoordelen van de baanvlakheid
  4.1 Eenvoudige beoordeling met Straight Edge (SE) analyses
  4.2 Simulatieprogramma’s
  4.3 Getrapte beoordelingsprocedure
  4.3.1 Indicatieve vlakheidsbeoordeling
  4.3.2 Verkennende vlakheidsbeoordeling met PROFAA
  4.3.3 Gedetailleerde vlakheidsbeoordeling met APRas
  4.4 Analyse en rapportage
  Bijlage 1 Beoordelen van de bouwkundige vlakheid bij oplevering
  Bijlage 2 Beoordelen van de baanvlakheid met de Boeing Approach
  Bijlage 3 Beoordelingsvoorbeeld met APRas software
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven