Europees asfalt in Nederland

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:29 sep 2011
  • Aantal pagina's:145
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D11-06

Wat betekent in de praktijk de invoering van Europese normen voor asfalt? CROW-werkgroep CIENA heeft er onderzoek naar gedaan en bespreekt in deze rapportage de resultaten van het onderzoek en licht haar adviezen toe. Dit achtergrondrapport is van belang voor alle betrokkenen bij de asfaltbranche.
Inhoud
Woord vooraf
Samenvatting
Summary


1 Inleiding
1.1 Europese normering
1.2 Taak en activiteiten van CIENA
1.2.1 Systematische analyse van de verschillen tussen de huidige Nederlandse bepalingen en de Europese normen 1.2.2 Mengselontwerp volgens NEN-EN-normen
1.3 De resultaten en aanbevelingen van CIENA
1.4 Leeswijzer

2 Inventarisatie
2.1 De Europese normen voor asfalt
2.2 De NEN-EN 12697-serie
2.3 De NEN-EN 13108-serie
2.3.1 Toelichting productnormen
2.3.2 Toelichting kwaliteitsnormen
2.4 Ontwikkeling EN-normen
2.5 CE-markering
2.6 Implementatie en effecten van NEN-EN-normen

3 Testmethoden
3.1 Inleiding
3.2 Selectie testmethoden en -condities
3.2.1 Werkwijze
3.2.2 Aanbevelingen testmethoden en -condities
3.3 Testmethoden algemene eisen
3.3.1 Bitumengehalte (NEN-EN 12697-1 en NEN-EN 12697-39)
3.3.2 Korrelverdeling (NEN-EN 12697-2)
3.3.3 Terugwinning bitumen–rotatieverdamper (NEN-EN 12697-3), Fractionating column (NEN-EN 12697-4)
3.3.4 Bepaling van de mengseldichtheid (NEN-EN 12697-5)
3.3.5 Bepaling dichtheid proefstuk (NEN-EN 12697-6)
3.3.6 Bepaling van de holle ruimte van bitumineuze proefstukken (NEN-EN 12697-8
3.3.7 Bepaling van de watergevoeligheid van bitumineuze monsters (NEN-EN 12697-12) en de bepaling van de indirecte treksterkte van bitumineuze proefstukken (NEN-EN 12697-2)
3.4 Vervaardiging van proefstukken
3.4.1 Gyratorverdichter (NEN-EN 12697-31)
3.4.2 Vervaardiging proefplaten (NEN-EN 12697-33)
3.4.3 Verdichtbaarheid (NEN-EN 12697-10)
3.5 Functionele testmethoden asfaltbeton (NEN-EN 13108-1)
3.5.1 Weerstand tegen vermoeiing (NEN-EN 12697-24)
3.5.2 Cyclische drukproef (triaxiaalproef; NEN-EN 12697-25)
3.5.3 Stijfheid NEN-EN 12697-26 3.6 Testmethoden sma (NEN-EN 13108-5)
3.6.1 Afgedropen bindmiddel (NEN-EN 12697-18)
3.6.2 Wielspoorproef (NEN-EN 12697-22)
3.7 Testmethoden zoab (NEN-EN 13108-7)
3.7.1 Bepaling van de affiniteit tussen bitumen en aggregaat (NEN-EN 12697-11)
3.7.2 Deeltjesverlies uit zeer open asfalt (NEN-EN 12697-17)
3.7.3 Doorlatendheid van proefstukken (NEN-EN 12697-19)
3.8 Testmethoden Asfaltbeton voor zeer dunne lagen (NEN-EN 13108-2)
3.9 Testmethoden gietasfalt (NEN-EN 13108-6)
3.10 Overige testmethoden
3.10.1 Temperatuurmeting (NEN-EN 12697-13)
3.10.2 Watergehalte (NEN-EN 12697-14)
3.10.3 Bepaling van de ontmengingsgevoeligheid (NEN-EN 12697-15)
3.10.4 Monsterneming (NEN-EN 12697-27)
3.10.5 Voorbereiding van monster voor de bepaling van bindmiddelgehalte, watergehalte en korrelverdeling (NEN-EN 12697-28)
3.10.6 Bepaling van de afmetingen van een bitumineus proefstuk (NEN-EN 12697-29)

4 Europees asfalt
4.1 Inleiding
4.2 Asfaltbeton (NEN-EN 13108-1)
4.2.1 Algemene eisen aan het mengsel
4.2.2 Functioneel mengselontwerp
4.2.3 Functioneel mengselontwerp asfaltbeton
4.3 Steenmastiekasfalt (NEN-EN 13108-5)
4.3.1 Verschillen NEN-EN 13108-5 en Standaard RAW Bepalingen 2005
4.3.2 Mengselspecificatie sma 4.4 Zeer open asfaltbeton (NEN-EN 13108-7)
4.4.1 Verschillen NEN-EN 13108-7 en Standaard RAW Bepalingen 2005
4.4.2 Mengselspecificatie zoab
4.5 Asfaltgranulaat (NEN-EN 13108-8)
4.5.1 Verschillen NEN-EN 13108-8 en Standaard RAW Bepalingen 2005
4.6 Mengselcertificaat / CE-markering
4.6.1 Bijlage ZA productnormen
4.6.2 CE-markering

5 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies
5.2 Aanbevelingen

Literatuur

Bijlagen


Bijlage A – Resultaten onderzoek CIENA
A1 Bitumengehalte
A2 Korrelverdeling
A3 Eigenschappen teruggewonnen bindmiddel
A4 Bepaling maximum dichtheid (dichtheid mengsel)
A5 Bepaling dichtheid proefstuk)
A6 Bepaling van de affiniteit tussen bitumen en aggregaat
A7 Bepaling van de watergevoeligheid van bitumineuze monsters en bepaling van de indirecte treksterkte van bitumineuze proefstukken)
A8 Bepaling van de weerstand tegen vermoeiing
A9 Bepaling van de weerstand tegen permanente vervorming, triaxiaalproef
A10 Stijfheid
A11 Gyratorverdichting
A12 Plaatverdichting
Literatuur bijlage A

Bijlage B – Testmethoden, aanbevolen keuzes en toelichting
NEN-EN 12697-1 Gehalte aan oplosbaar bindmiddel
NEN-EN 12697-2 Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling
NEN-EN 12697-3 Terugwinning bitumen Rotatieverdamper
NEN-EN 12697-5 Bepaling van de maximum dichtheid
NEN-EN 12697-6 Bepaling van de proefstukdichtheid
NEN-EN 12697-8 Bepaling van het gehalte aan poriën in bitumineuze materialen
NEN-EN 12697-10 Bepaling van de verdichtbaarheid
NEN-EN 12697-11 Bepaling van de affiniteit van toeslagmateriaal voor bitumen
NEN-EN 12697-12 Bepaling van de watergevoeligheid van bitumineuze monsters
NEN-EN 12697-23 Bepaling van de indirecte treksterkte van bitumineuze proefstukken
NEN-EN 12697-13 Temperatuurmeting
NEN-EN 12697-14 Watergehalte
NEN-EN 12697-15 Bepaling van de ontmengingsgevoeligheid
NEN-EN 12697-17 Deeltjesverlies uit zeer open asfaltbeton
NEN-EN 12697-18 Afdruipen bindmiddel
NEN-EN 12697-19 Doorlatendheid van proefstukken
NEN-EN 12697-20 Indringingsproef op kubusvormige of marshallproefstukken
NEN-EN 12697-21 Indringingsproef op proefplaten
NEN-EN 12697-22 Wielspoorproef
NEN-EN 12697-24 Weerstand tegen vermoeiing
NEN-EN 12697-25 Weerstand tegen permanente vervorming (triaxiaalproef)
NEN-EN 12697-26 Stijfheid
NEN-EN 12697-27 Monsterneming
NEN-EN 12697-28 Voorbereiding van monster voor de bepaling van bindmiddelgehalte, watergehalte en korrelverdeling
NEN-EN 12697-29 Bepaling van de afmetingen van een bitumineus proefstuk
NEN-EN 12697-31 Gyratorverdichter
NEN-EN 12697-33 Proefstukvervaardiging door verdichting met een wals
NEN-EN 12697-35 Menging in het laboratorium
NEN-EN 12697-36 Bepaling van de dikte van een bitumineuze laag
NEN-EN 12697-38 Algemene apparatuur en kalibratie
NEN-EN 12697-42 Gehalte aan grove vreemde bestanddelen in asfaltgranulaat

Bijlage Werkformulieren
Bijlage 1 Werkformulier retainen (NEN-EN 12697-12)
Bijlage 2 Werkformulier indirecte trekproef, watergevoeligheid (NEN-EN 12697-12 en -23)
Bijlage 3 Werkformulier dynamisch triaxiaalonderzoek (NEN-EN 12697-25B)
Bijlage 4 Werkformulier cyclische vierpuntsbuigproef, stijfheid (NEN-EN 12697-26)
Bijlage 5 Werkformulier cyclische vierpuntsbuigproef, vermoeiing (NEN-EN 12697-24)