Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Europees asfalt in Nederland

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:29-09-2011
 • Aantal pagina's:145
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D11-06
 • Thema: Asfaltverharding
 
€ 25,00
excl. 9% btw
 • Wat betekent in de praktijk de invoering van Europese normen voor asfalt? CROW-werkgroep CIENA heeft er onderzoek naar gedaan en bespreekt in deze rapportage de resultaten van het onderzoek en licht haar adviezen toe. Dit achtergrondrapport is van belang voor alle betrokkenen bij de asfaltbranche.
 • Inhoud
  Woord vooraf
  Samenvatting
  Summary


  1 Inleiding
  1.1 Europese normering
  1.2 Taak en activiteiten van CIENA
  1.2.1 Systematische analyse van de verschillen tussen de huidige Nederlandse bepalingen en de Europese normen 1.2.2 Mengselontwerp volgens NEN-EN-normen
  1.3 De resultaten en aanbevelingen van CIENA
  1.4 Leeswijzer

  2 Inventarisatie
  2.1 De Europese normen voor asfalt
  2.2 De NEN-EN 12697-serie
  2.3 De NEN-EN 13108-serie
  2.3.1 Toelichting productnormen
  2.3.2 Toelichting kwaliteitsnormen
  2.4 Ontwikkeling EN-normen
  2.5 CE-markering
  2.6 Implementatie en effecten van NEN-EN-normen

  3 Testmethoden
  3.1 Inleiding
  3.2 Selectie testmethoden en -condities
  3.2.1 Werkwijze
  3.2.2 Aanbevelingen testmethoden en -condities
  3.3 Testmethoden algemene eisen
  3.3.1 Bitumengehalte (NEN-EN 12697-1 en NEN-EN 12697-39)
  3.3.2 Korrelverdeling (NEN-EN 12697-2)
  3.3.3 Terugwinning bitumen–rotatieverdamper (NEN-EN 12697-3), Fractionating column (NEN-EN 12697-4)
  3.3.4 Bepaling van de mengseldichtheid (NEN-EN 12697-5)
  3.3.5 Bepaling dichtheid proefstuk (NEN-EN 12697-6)
  3.3.6 Bepaling van de holle ruimte van bitumineuze proefstukken (NEN-EN 12697-8
  3.3.7 Bepaling van de watergevoeligheid van bitumineuze monsters (NEN-EN 12697-12) en de bepaling van de indirecte treksterkte van bitumineuze proefstukken (NEN-EN 12697-2)
  3.4 Vervaardiging van proefstukken
  3.4.1 Gyratorverdichter (NEN-EN 12697-31)
  3.4.2 Vervaardiging proefplaten (NEN-EN 12697-33)
  3.4.3 Verdichtbaarheid (NEN-EN 12697-10)
  3.5 Functionele testmethoden asfaltbeton (NEN-EN 13108-1)
  3.5.1 Weerstand tegen vermoeiing (NEN-EN 12697-24)
  3.5.2 Cyclische drukproef (triaxiaalproef; NEN-EN 12697-25)
  3.5.3 Stijfheid NEN-EN 12697-26 3.6 Testmethoden sma (NEN-EN 13108-5)
  3.6.1 Afgedropen bindmiddel (NEN-EN 12697-18)
  3.6.2 Wielspoorproef (NEN-EN 12697-22)
  3.7 Testmethoden zoab (NEN-EN 13108-7)
  3.7.1 Bepaling van de affiniteit tussen bitumen en aggregaat (NEN-EN 12697-11)
  3.7.2 Deeltjesverlies uit zeer open asfalt (NEN-EN 12697-17)
  3.7.3 Doorlatendheid van proefstukken (NEN-EN 12697-19)
  3.8 Testmethoden Asfaltbeton voor zeer dunne lagen (NEN-EN 13108-2)
  3.9 Testmethoden gietasfalt (NEN-EN 13108-6)
  3.10 Overige testmethoden
  3.10.1 Temperatuurmeting (NEN-EN 12697-13)
  3.10.2 Watergehalte (NEN-EN 12697-14)
  3.10.3 Bepaling van de ontmengingsgevoeligheid (NEN-EN 12697-15)
  3.10.4 Monsterneming (NEN-EN 12697-27)
  3.10.5 Voorbereiding van monster voor de bepaling van bindmiddelgehalte, watergehalte en korrelverdeling (NEN-EN 12697-28)
  3.10.6 Bepaling van de afmetingen van een bitumineus proefstuk (NEN-EN 12697-29)

  4 Europees asfalt
  4.1 Inleiding
  4.2 Asfaltbeton (NEN-EN 13108-1)
  4.2.1 Algemene eisen aan het mengsel
  4.2.2 Functioneel mengselontwerp
  4.2.3 Functioneel mengselontwerp asfaltbeton
  4.3 Steenmastiekasfalt (NEN-EN 13108-5)
  4.3.1 Verschillen NEN-EN 13108-5 en Standaard RAW Bepalingen 2005
  4.3.2 Mengselspecificatie sma 4.4 Zeer open asfaltbeton (NEN-EN 13108-7)
  4.4.1 Verschillen NEN-EN 13108-7 en Standaard RAW Bepalingen 2005
  4.4.2 Mengselspecificatie zoab
  4.5 Asfaltgranulaat (NEN-EN 13108-8)
  4.5.1 Verschillen NEN-EN 13108-8 en Standaard RAW Bepalingen 2005
  4.6 Mengselcertificaat / CE-markering
  4.6.1 Bijlage ZA productnormen
  4.6.2 CE-markering

  5 Conclusies en aanbevelingen
  5.1 Conclusies
  5.2 Aanbevelingen

  Literatuur

  Bijlagen


  Bijlage A – Resultaten onderzoek CIENA
  A1 Bitumengehalte
  A2 Korrelverdeling
  A3 Eigenschappen teruggewonnen bindmiddel
  A4 Bepaling maximum dichtheid (dichtheid mengsel)
  A5 Bepaling dichtheid proefstuk)
  A6 Bepaling van de affiniteit tussen bitumen en aggregaat
  A7 Bepaling van de watergevoeligheid van bitumineuze monsters en bepaling van de indirecte treksterkte van bitumineuze proefstukken)
  A8 Bepaling van de weerstand tegen vermoeiing
  A9 Bepaling van de weerstand tegen permanente vervorming, triaxiaalproef
  A10 Stijfheid
  A11 Gyratorverdichting
  A12 Plaatverdichting
  Literatuur bijlage A

  Bijlage B – Testmethoden, aanbevolen keuzes en toelichting
  NEN-EN 12697-1 Gehalte aan oplosbaar bindmiddel
  NEN-EN 12697-2 Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling
  NEN-EN 12697-3 Terugwinning bitumen Rotatieverdamper
  NEN-EN 12697-5 Bepaling van de maximum dichtheid
  NEN-EN 12697-6 Bepaling van de proefstukdichtheid
  NEN-EN 12697-8 Bepaling van het gehalte aan poriën in bitumineuze materialen
  NEN-EN 12697-10 Bepaling van de verdichtbaarheid
  NEN-EN 12697-11 Bepaling van de affiniteit van toeslagmateriaal voor bitumen
  NEN-EN 12697-12 Bepaling van de watergevoeligheid van bitumineuze monsters
  NEN-EN 12697-23 Bepaling van de indirecte treksterkte van bitumineuze proefstukken
  NEN-EN 12697-13 Temperatuurmeting
  NEN-EN 12697-14 Watergehalte
  NEN-EN 12697-15 Bepaling van de ontmengingsgevoeligheid
  NEN-EN 12697-17 Deeltjesverlies uit zeer open asfaltbeton
  NEN-EN 12697-18 Afdruipen bindmiddel
  NEN-EN 12697-19 Doorlatendheid van proefstukken
  NEN-EN 12697-20 Indringingsproef op kubusvormige of marshallproefstukken
  NEN-EN 12697-21 Indringingsproef op proefplaten
  NEN-EN 12697-22 Wielspoorproef
  NEN-EN 12697-24 Weerstand tegen vermoeiing
  NEN-EN 12697-25 Weerstand tegen permanente vervorming (triaxiaalproef)
  NEN-EN 12697-26 Stijfheid
  NEN-EN 12697-27 Monsterneming
  NEN-EN 12697-28 Voorbereiding van monster voor de bepaling van bindmiddelgehalte, watergehalte en korrelverdeling
  NEN-EN 12697-29 Bepaling van de afmetingen van een bitumineus proefstuk
  NEN-EN 12697-31 Gyratorverdichter
  NEN-EN 12697-33 Proefstukvervaardiging door verdichting met een wals
  NEN-EN 12697-35 Menging in het laboratorium
  NEN-EN 12697-36 Bepaling van de dikte van een bitumineuze laag
  NEN-EN 12697-38 Algemene apparatuur en kalibratie
  NEN-EN 12697-42 Gehalte aan grove vreemde bestanddelen in asfaltgranulaat

  Bijlage Werkformulieren
  Bijlage 1 Werkformulier retainen (NEN-EN 12697-12)
  Bijlage 2 Werkformulier indirecte trekproef, watergevoeligheid (NEN-EN 12697-12 en -23)
  Bijlage 3 Werkformulier dynamisch triaxiaalonderzoek (NEN-EN 12697-25B)
  Bijlage 4 Werkformulier cyclische vierpuntsbuigproef, stijfheid (NEN-EN 12697-26)
  Bijlage 5 Werkformulier cyclische vierpuntsbuigproef, vermoeiing (NEN-EN 12697-24)
Scroll naar boven