Ervaringen met oplossingsvrij specificeren van wegverhardingen

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-09-2006
 • Aantal pagina's:47
 • Grootte:660 kB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D06-08
 
Gratis
 • Dit rapport bevat de uitkomsten en conclusies van een studie naar hoe oplossingsvrij specificeren werkt in de praktijk. De studie behandelt twee provinciale praktijkprojecten. Samen met de CROW-publicatie 211 ‘Leidraad Specificeren’ en het ‘Handboek Specificeren’ geeft dit rapport een beeld van de theorie en de praktijkbenadering.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • Voorwoord
  Inleiding
  1 Inventarisatie studie
  1.1 Oplossingsvrij specificeren versus afbakenen oplossing
  1.2 Interpretatie van eisen
  1.3 Gunningscriteria
  1.4 Samenvatting bevindingen uit de twee onderzochte cases
  2 Verbetervoorstellen
  2.1 Zinvol oplossingsvrij specificeren
  2.2 Life cycle benadering invoeren
  2.3 Selectie- en gunningscriteria afstemmen op vraag in plaats van oplossing
  2.4 Gunnen op basis van Economisch Meest Voordelige Aanbieding (EMVA)
  2.5 Ruimte bieden voor creatieve en innovatieve oplossingen
  2.6 Borgen dat de oplossing voldoet
  3 Conclusies en aanbevelingen
  3.1 Conclusies
  3.2 Aanbevelingen
  3.3 Oplossingsrichtingen ten behoeve van het specificeren van betonverhardingen
  Referentielijst
  Bijlage 1 Case N201
  Bijlage 2 Case Bottleneck Infra Pakket BNI
  Bijlage 3 Function Analysis System Technique (FAST)
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven