Effectief omgaan met risico's Van denken naar doen

  • Productgroep:Download / Brochure
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer, Werk en Veiligheid
  • Datum uitgifte:13 okt 2010
  • Aantal pagina's:40
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 570 5
  • Artikelnummer:D455
Prijs per stuk: Gratis

Voor effectief risicomanagement is goed communiceren noodzakelijk. In deze toolbox wordt beschreven hoe u dat doet. Lees aan de hand van voorbeelden uit de praktijk hoe u verbetering voor elkaar kunt krijgen. Verder bevat de toolbox handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.
Woord vooraf
De 6 gouden tips voor effectief risicomanagement
Inleiding: zorgen voor effectief risicomanagement
1 Aanleiding: waarom het realiseren van risicomanagement zo belangrijk is
1.1 Twee misverstanden over risicomanagemen
1.2 Vijf redenen die risicomanagement belangrijk maken
2 Resultaat: wat bereiken we met effectief risicomanagement (en hoe is dat beter dan wat we nu gewend zijn?)
3 Voorwaarden: wie doet wat?
3.1 Operationele medewerkers
3.2 Management 3.3 Risicomanagers
3.4 Beleidsmedewerkers en politici
4 Actie: wat staat ons dan nu te doen?
4.1 Praat erover 4.2 Maak het belangrijk
4.3 Wees realistisch
4.4 Bereid het voor
4.5 Betrek de juiste mensen
4.6 Verbeter structureel
Tool 1 Interactief werken: denken in driehoeken
Tool 2 Bereiken wat je wilt: effectieve gespreksvoering
Tool 3 Communicatiepiramide
Tool 4 Actief luisteren
Tool 5 Focussen: 2x2-vragen