Economische onderbouwing parkeertarieven

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Auteur:Marco Martens, Ewald Dijkstra
 • Datum uitgifte:18-09-2012
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D13701
 • Thema: Exploitatie
 
Gratis
 • Een prijsstelling voor parkeren die ook recht doet aan kwaliteit en bereikbaarheid

  Over de onderbouwing van gemeentelijke parkeertarieven is weinig bekend; antwoorden ontbreken of verschillen onderling sterk van elkaar. Vaak weten gemeenten niet op basis van welke motieven het oorspronkelijke tarief tot stand is gekomen.

  Het KpVV heeft een methodiek laten uitwerken waarmee op eenvoudige wijze een onderbouwing kan worden gegeven voor parkeertarieven vanuit economische overwegingen. Het resultaat, een ‘ideaal’ tarief conform ‘optimaal maatschappelijk nut’, is goed uitlegbaar. Ofwel een prijsstelling voor parkeren die ook recht doet aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

  Door het ‘ideale’ parkeertarief te vergelijken met het huidige tarief en bezettingsgraad, ontstaan inzichten die verder gaan dan alleen de tariefstelling:

  • Staat het huidige parkeertarief in verhouding tot het economisch functioneren van het gebied? Kan een aanpassing van het tarief helpen om het gebied beter te laten functioneren?
  • Zijn er voldoende parkeerplaatsen en zo nee, kan de vraag worden gedempt met hogere tarieven en/of is het zinvol om te investeren in meer openbaar vervoer of meer parkeercapaciteit?
  • In hoeverre kan een grotere differentiatie aan tarieven helpen om de parkeerdruk beter te verdelen?

  De ontwikkelde methodiek is uitgetest in vijf gemeenten en is daar als een nuttige tool ervaren.

  Let op! Deze publicatie was beschikbaar als drukwerk en wordt nu alleen digitaal aangeboden.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW  onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven