Dynamisch verkeersmanagement en luchtkwaliteit

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:08 jul 2010
  • Druk:1
  • Artikelnummer:218K
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Het effect van dynamisch verkeersmanagement (DVM) op de luchtkwaliteit staat centraal in deze publicatie. Lees meer over hoe u doorstroming van het verkeer kan bevorderen door middel van dynamisch routeren en doseren. Het verkeer zal door deze maatregel een andere route gaan kiezen. Daarom besteedt de publicatie ook aandacht aan de effecten op de overige wegvakken.

Download de berekeningen die voor deze publicatie zijn uitgevoerd.
Samenvatting
1. Dynamisch verkeersmanagement en luchtkwaliteit in het kort
1.1. Achtergrond Solve-programma
1.2. Dynamisch verkeersmanagement en effecten op luchtkwaliteit
1.3. Doel publicatie
1.4. Leeswijzer
2. De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
2.1. Eisen aan de luchtkwaliteit
2.2. Focus op verkeersmaatregelen
2.3. Het Solve-programma
3. Relevante DVM-maatregelen
3.1. Omschrijving en doel van DVM
3.2. In welke situaties heeft DVM effect?
3.3. Aangrijpingspunten voor lokale luchtkwaliteit
3.4. DVM-scenarios
3.4.1 Informeren
3.4.2 Routeren
3.4.3 Doseren
4. Effecten op verkeersafwikkeling en luchtkwaliteit
4.1. DVM-cases
4.1.1 Beschrijving van de cases
4.1.2 DVM-maatregelen per case
4.1.3 Theoretische case
4.2. Weergave van de effecten op de luchtkwaliteit
4.3. Effecten DVM-scenario informeren
4.3.1 Amsterdam
4.3.2 Alkmaar
4.4. Effecten DVM-scenario routeren
4.4.1 Amsterdam
4.4.2 Alkmaar
4.4.3 De Bilt
4.5. Effecten DVM-scenario doseren
4.5.1 Amsterdam
4.5.2 Alkmaar
4.5.3 De Bilt
4.6. Theoretische case
4.7. Gevoeligheidsanalyses
4.8. Conclusies
5. Bijkomende effecten
5.1. Verkeersveiligheid
5.2. CO2/Energie
5.3. Geluid
5.4. Verplaatsing emissie
5.5. (Oversteekbaarheid) fietsers/voetgangers
6. Implementatie en kosten van DVM-maatregelen
6.1. Fase 1: is DVM effectief voor luchtkwaliteit?
6.2. Fase 2: definieer de concrete DVM-maatregelen
6.3. Fase 3: implementeer de DVM-maatregelen
6.3.1 Fasering
6.3.2 Kosten
6.3.3 Communicatie en draagvlak
Literatuur en websites
Bijlagen
I. Toelichting op het Solve-programma
II. Methodiek effectbepaling cases
III. Uitgangspunten en resultaten theoretische case