Duurzame Mobiliteit - Beleid en Wetten in Europa en Nederland

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Auteur:Jurgen de Haan
 • Datum uitgifte:20 feb 2012
 • Druk:1
 • Artikelnummer:K-D7137

Wilt u weten wat er op dit moment allemaal aan Europese en Nederlandse wetten en regels geldt op het gebied van duurzame mobiliteit? In dit document vindt u een overzicht van beleid, wetten en regels, onderverdeeld naar de thema's: (algemeen) beleid, klimaat, energie, lucht en schone voertuigen. U vindt korte toelichtingen en links naar websites en publicaties, die vaak in het Nederlands beschikbaar zijn.

Prijs per stuk: Gratis

KpVV actualiseert dit document regelmatig.

Veranderingen in de huidige update februari 2012 (voorgaande versie maart 2011):

 • groenboek transport naar de bijlage verplaatst
 • paragraaf over Witboek en visie over de toekomst van Europees Transportbeleid naar de bijlage verplaatst
 • 2.1.1 toevoeging witboek EU
 • 2.1.2 toevoeging uit EC werkprogramma 2012
 • 2.1.3 en 2.2.2 aanvulling en aanpassing M.E.R.
 • 2.2.3 update inkoopcriteria
 • 3.1.3 aanpassing transportforum
 • 3.2 toevoeging routekaart 2050
 • 4.2.1 toevoeging wetgeving hernieuwbare energie
 • 5.2.1 toevoeging nieuwe NSL monitoringsrapportage
 • 6.2.1 nieuwe link naar herziening van de Wet geluidhinder
 • 7.1.2 toevoeging bestelwagens
 • 7.2.1 toevoeging ontwerpregeling aankoop schone voertuigen
 • diverse links aangepast.