Duurzaam veilige inrichting van wegen binnen de bebouwde kom Een gedachtevorming

  • Productgroep:Drukwerk / Brochure
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:01 nov 2000
  • Aantal pagina's:38
  • Druk:1
  • ISBN:90 76405 08 5
  • Artikelnummer:844

Deze brochure bevat inrichtingscriteria voor wegen binnen de bebouwde kom. De criteria zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten voor duurzaam veilig verkeer. De brochure informeert wegbeheerders over de vormgeving en inrichting van de verschillende wegcategorieën (gebiedsontsluitingswegen en toegangswegen).