Duurzaam Veilig en Shared Space Een vergelijking

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:16 mei 2011
  • Aantal pagina's:44
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 578 1
  • Artikelnummer:303
Prijs per stuk: € 39,00
Excl. 6% BTW

Duurzaam Veilig is een begrip in de verkeerskunde. Shared Space is een relatief nieuw concept dat uitgaat van de multifunctionaliteit van de openbare ruimte. De belangen en de eigen verantwoordelijkheid van alle gebruikers van die ruimte staan voorop. Hiermee wil Shared Space de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte vergroten, zonder gemotoriseerd verkeer de laan uit te sturen. Op basis van de ervaringen met beide visies is een vijftal lessen te trekken. De publicatie richt zich op iedereen die professioneel met de ruimtelijke inrichting van Nederland bezig is. Ook voor onderwijsdoeleinden is deze publicatie zeer geschikt.

Samenvatting
Inleiding
1 Duurzaam Veilig
1.1 Definitie
1.2 Operationele kenmerken
1.3 Concrete resultaten
1.4 Samenvatting
2 Shared Space
2.1 Het historisch perspectief
2.2 Verblijfsruimte versus verkeersruimte
2.3 Samenvatting
3 Overeenkomsten en verschillen
3.1 Basisprincipes
3.2 Ruimtelijke context
3.3 Verkeerskundige context
3.4 Bestuurlijk-organisatorische context
3.5 Juridische aspecten
3.6 Proces
3.7 Samenvatting
4 Lessen geleerd
Literatuur