Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Deel B - Handreiking parkeernormen

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-11-2018
 • Aantal pagina's:27
 • Druk:0
 • Artikelnummer:K-D3082

De handreiking parkeernormen biedt een overzicht van mogelijkheden die een gemeente heeft om het parkeren bij gebouwen nu en in de toekomst goed te regelen. Het is het logische vervolg op Deel A Parkeerkencijfers. Beide delen samen vormen de later te verschijnen publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkencijfers naar parkeernormen.

 
Gratis
 • Gemeenten hebben veel mogelijkheden om ruimtelijk beleid en parkeerbeleid naar eigen inzicht vorm te geven. Daarbij moeten ze balanceren tussen voldoende parkeerruimte eisen om overlast te voorkomen en niet te veel parkeerruimte om nieuwe bouwprojecten betaalbaar te houden. Parkeervoorzieningen, met name parkeergarages, gaan lange tijd mee. Het is daarom belangrijk in een vroeg stadium rekening te houden met mogelijke ontwikkelingen. Op een deel van die ontwikkelingen, zoals deelautogebruik, kan de gemeente zelf invloed uitoefenen. Voor andere ontwikkelingen moeten creatieve en flexibele oplossingen gevonden worden.

  In de Handreiking parkeernormen wordt aan al deze aspecten aandacht besteed. Het is het logische vervolg op Deel A Parkeerkencijfers. Beide delen samen vormen de later te verschijnen publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkencijfers naar parkeernormen.

 • B1 Doelen en randvoorwaarden voor de

  gemeentelijke parkeernorm 8

  B1.1 Juridische context 8

  B1.1.1 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 9

  B1.1.2 Wet ruimtelijke ordening 9

  B1.1.3 Jurisprudentie 11

  B1.2 Doel gemeentelijke parkeernorm 12

  B1.2.1 Beleidsdoelstellingen 14

  B1.2.2 Ambitie voor het gebied 16

  B2 Rekening houden met de toekomst 17

  B2.1 Demografie 17

  B2.2 Economie 19

  B2.3 Sociale innovaties 20

  B2.4 Technologie 21

  B3 Detailniveau en sturingsfilosofie 24

  B4 De reikwijdte van de parkeernorm 25

  B4.1 Gebiedsafbakening 25

  B5 Invloedsfactoren parkeervraag 27

  B5.1 Gemeentelijke sturingsinstrumenten 27

  B5.2 Aandachtspunten 34

  B5.3 Externe, autonome ontwikkelingen 36

  Literatuur 43

  Begrippen- en afkortingenlijst 46

  Bijlage

  BI Voorbeeld parkeernota gemeente Amersfoort 48

Scroll naar boven