De goede 30-km/h-wijk maak je samen!

 • Productgroep:Drukwerk / Brochure
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:01-02-2005
 • Aantal pagina's:32
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 433 1
 • Artikelnummer:847
 
€ 39,00
excl. 6% btw
 • Deze brochure bundelt leerpunten uit verschillende evaluatiestudies om tot de ideale 30-km/h-wijk te komen. De kennis is vertaald naar een stappenplan en concrete aanbevelingen. Die gaan in op het planproces, het ontwerp, de handhaving en de educatie. De informatie is waardevol voor verkeerskundigen bij gemeenten, maar ook voor verkeersplanologen, stedenbouwkundigen, communicatieadviseurs en andere belanghebbenden.
 • 1 Inleiding
  1.1 Eerste fase duurzaam veilig
  1.2 Bestaat de ideale 30-km/h-wijk?
  1.3 Hulpmiddel bij de inrichting van goede 30-km/h-wijken
  1.4 Opzet van de brochure
  2 Lessen uit het verleden
  2.1 Stedenbouwkundige aspecten
  2.1.1 Samenwerking stedenbouw en verkeerskunde kan beter
  2.1.2 Aanpak meer afstemmen op wijkstructuur
  2.1.3 Rasterstructuren zijn minder veilig
  2.2 Categorie-indeling van wegen
  2.2.1 Omvang verblijfsgebied
  2.2.2 Geen grijze wegen laten bestaan
  2.3 Maatregelen in de wijk beter afstemmen op omstandigheden
  2.3.1 Poorten beter inrichten
  2.3.2 Schoolomgeving benadrukken
  2.3.3 Rekening houden met busroutes en hulpdiensten
  2.3.4 Inpassen/complementeren van fietsroutes
  2.3.5 Gericht snelheidsverlagende maatregelen nemen
  2.4 Participatie
  2.4.1 Zorgvuldige samenstelling klankbordgroep
  2.4.2 Zorg voor duidelijke kaders
  2.4.3 Participatie van begin tot eind
  2.4.4 Voldoende budget voor participatie
  2.5 Voorlichting, educatie en handhaving
  2.5.1 Voldoende aandacht voor voorlichting en educatie
  2.5.2 Maak afspraken over handhaving
  3 Het planproces
  3.1 Aanpak in vijf fasen
  3.2 Betrokken partijen
  3.3 Toelichting per fase
  4 Aanbevelingen voor maatregelen
  4.1 Wettelijk kader
  4.2 Maatregelen afstemmen op wijkstructuur
  4.3 Ruimtelijke kwaliteit
  4.4 Grijze wegen
  4.5 Poorten
  4.6 Schoolomgeving
  4.7 Busroutes en hulpdiensten
  4.8 Fietsroutes
  4.9 Wegvakmaatregelen
  4.10 Kruispuntmaatregelen
  5 Participatie
  5.1 Bewonersparticipatie vast onderdeel van het planproces
  5.2 Werkgroep en klankbordgroep
  5.3 Evaluatie op basis van bijvoorbeeld een 10-procent-regeling
  6 Educatie, voorlichting en handhaving
  6.1 Educatie en voorlichting
  6.2 Handhaving
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven