CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

De betekenis van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) voor het verkeer- en vervoersbeleid (VVB)

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Auteur:Harald Blonk - Royal Haskoning
  • Datum uitgifte:25-11-2010
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D7088
  • Thema: Mobiliteitsmanagement

Ruimtelijke ordening en mobiliteit zijn nauw verweven. De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) verandert een aantal spelregels die ook van belang zijn voor professionals in het werkveld mobiliteit. Om die reden hebben we de Wro-brochure ontwikkeld, toegesneden op deze doelgroep. De brochure biedt een overzicht met voorbeelden van wat u als verkeerskundige moet weten over de nieuwe Wro.

 
Gratis
  • De Wro is nog in ontwikkeling en bepaalde onderwerpen zijn (nog) niet uitgekristalliseerd. Discussies over de betekenis van de Wro voor bijvoorbeeld het parkeerbeleid zijn nog volop gaande en bieden nog geen eenduidig perspectief op dé ideale gang van zaken. Wij houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

    Let op!  Deze publicatie was beschikbaar als drukwerk en wordt nu alleen digitaal aangeboden.

Scroll naar boven