Dakafval: grondstof of stof voor discussie? Beschrijving van mogelijke verwerkingsroutes

  • Productgroep:Download / Rapport
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:01 feb 2004
  • Grootte:335 kB
  • Bestand:PDF
  • Druk:1
  • Artikelnummer:D04-01

Dit rapport beschrijft de mogelijkheden voor hergebruik van dakbitumen, bijvoorbeeld in asfalt. CROW heeft de mogelijkheden in opdracht van het ministerie van VROM onderzocht en vergeleken. Het rapport geeft een overzicht van de haalbaarheid van de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Doelstelling van het project
1.3 Opbouw van het rapport
2 Bitumineus dakafval
2.1 Wijze waarop het dakafval vrijkomt
2.2 Samenstelling dakbedekkingsmateriaal
2.3 Inzameling en verwijdering
3 Granuleren van vrijkomend dakbedekkingsmateriaal
3.1 Inleiding
3.2 Kwaliteitscontrole
3.3 Materiaaleigenschappen
3.4 Toepassing in projecten
4 Bitumenterugwinning
4.1 Procédés
4.2 Principe van het Appels-procédé
4.3 Eigenschappen van de gerecyclede bitumen
4.4 Toekomstige materiaaleigenschappen
5 Verwerkingsroutes op hoofdlijnen
5.1 De belangrijkste mogelijkheden
5.2 Ordening van onzekerheden
6 Hergebruik als dakbedekkingmateriaal
6.1 Achtergronden
6.2 Technische eisen aan bitumineuze dakbedekkingmaterialen
6.3 Ontwikkelingen in de dakbanenproductie
6.4 Toepassingsmogelijkheden
6.5 Opnamecapaciteit
7 Hergebruik in wegfunderingen en halfverhardingen
7.1 Inleiding
7.2 Beschrijving van de technische principes
7.3 Beschouwing en opnamecapaciteit
8 Hergebruik als vervanger van bitumen in asfalt
8.1 Ontwerp
8.2 Werkwijze asfaltcentrale
8.3 Reeds uitgevoerd technisch onderzoek Apeldoorn
8.4 Duurzaamheid/langetermijngedrag
8.5 Percentage vervanging bitumen
8.6 Kosten
8.7 Verdringing
8.8 Ketenverontreiniging
8.9 Wet- en regelgeving
8.10 Granulaat Biturec
8.11 Vloeibaar bitumen (Appels-procédé)
8.12 Opnamecapaciteit
9 Toepassingen in de waterbouw
9.1 Inleiding
9.2 Zeeweringen
9.3 Ommanteling onderzeese pijpleidingen
9.4 Opnamecapaciteit
10 Energetisch hergebruik
10.1 Inleiding
10.2 Wervelbedverbranding
10.3 Opnamecapaciteit
11 Overige toepassingen
12 Vergelijking van de toepassingsmogelijkheden
13 Conclusies en aanbevelingen
13.1 Conclusies
13.2 Aanbevelingen
Bijlage
I Gehouden interviews