Dakafval: grondstof of stof voor discussie? Beschrijving van mogelijke verwerkingsroutes

 • Productgroep:Download / Rapport
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:01-02-2004
 • Grootte:335 kB
 • Bestand:PDF
 • Druk:1
 • Artikelnummer:D04-01
 
Gratis
 • Dit rapport beschrijft de mogelijkheden voor hergebruik van dakbitumen, bijvoorbeeld in asfalt. CROW heeft de mogelijkheden in opdracht van het ministerie van VROM onderzocht en vergeleken. Het rapport geeft een overzicht van de haalbaarheid van de verschillende toepassingsmogelijkheden.

  Als u dit product bestelt, ontvangt u het bestand op uw Mijn CROW-pagina.
 • 1 Inleiding
  1.1 Aanleiding
  1.2 Doelstelling van het project
  1.3 Opbouw van het rapport
  2 Bitumineus dakafval
  2.1 Wijze waarop het dakafval vrijkomt
  2.2 Samenstelling dakbedekkingsmateriaal
  2.3 Inzameling en verwijdering
  3 Granuleren van vrijkomend dakbedekkingsmateriaal
  3.1 Inleiding
  3.2 Kwaliteitscontrole
  3.3 Materiaaleigenschappen
  3.4 Toepassing in projecten
  4 Bitumenterugwinning
  4.1 Procédés
  4.2 Principe van het Appels-procédé
  4.3 Eigenschappen van de gerecyclede bitumen
  4.4 Toekomstige materiaaleigenschappen
  5 Verwerkingsroutes op hoofdlijnen
  5.1 De belangrijkste mogelijkheden
  5.2 Ordening van onzekerheden
  6 Hergebruik als dakbedekkingmateriaal
  6.1 Achtergronden
  6.2 Technische eisen aan bitumineuze dakbedekkingmaterialen
  6.3 Ontwikkelingen in de dakbanenproductie
  6.4 Toepassingsmogelijkheden
  6.5 Opnamecapaciteit
  7 Hergebruik in wegfunderingen en halfverhardingen
  7.1 Inleiding
  7.2 Beschrijving van de technische principes
  7.3 Beschouwing en opnamecapaciteit
  8 Hergebruik als vervanger van bitumen in asfalt
  8.1 Ontwerp
  8.2 Werkwijze asfaltcentrale
  8.3 Reeds uitgevoerd technisch onderzoek Apeldoorn
  8.4 Duurzaamheid/langetermijngedrag
  8.5 Percentage vervanging bitumen
  8.6 Kosten
  8.7 Verdringing
  8.8 Ketenverontreiniging
  8.9 Wet- en regelgeving
  8.10 Granulaat Biturec
  8.11 Vloeibaar bitumen (Appels-procédé)
  8.12 Opnamecapaciteit
  9 Toepassingen in de waterbouw
  9.1 Inleiding
  9.2 Zeeweringen
  9.3 Ommanteling onderzeese pijpleidingen
  9.4 Opnamecapaciteit
  10 Energetisch hergebruik
  10.1 Inleiding
  10.2 Wervelbedverbranding
  10.3 Opnamecapaciteit
  11 Overige toepassingen
  12 Vergelijking van de toepassingsmogelijkheden
  13 Conclusies en aanbevelingen
  13.1 Conclusies
  13.2 Aanbevelingen
  Bijlage
  I Gehouden interviews
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven