CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming

 • Productgroep:Download / Publicatie
 • Soort:Gratis uitgave
 • Datum uitgifte:17-01-2020
 • Aantal pagina's:30
 • Druk:0
 • ISBN:9037604714
 • Artikelnummer:CRW C1025

Bedrijven zijn wettelijk verplicht alle maatregelen te nemen, die redelijkerwijs nodig zijn om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Dit betekent onder ander: zorg dragen voor bedrijfsriolering die vloeistofdicht is. Dit CUR-Rapport geeft richtlijnen voor het beheer van bedrijfsriolering in het kader van bodembescherming. In constructief opzicht moet de bedrijfsriolering daarvoor bestand zijn tegen vervorming en instorting, wat ook gevolgen heeft voor de vloeistofdichtheid van de riolering. Daarnaast moet de bedrijfsriolering goed functioneren op hydraulisch en milieutechnisch gebied. In dit CUR-Rapport 2001-3 staat de systematische aanpak van beheer centraal. Het behandelt hoe systematisch beheer moet worden aangepakt en welke normen en richtlijnen moeten worden gevolgd.

In de Omgevingswet en de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt verwezen naar CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming.


Deze publicatie is verkrijgbaar bij SIKB

Vanaf april 2021 is deze publicatie door CROW overgedragen aan Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en daarom bij SIKB verkrijgbaar.

 
Gratis
  1. Inleiding
  2. Toepassingsgebied
  3. Visie op beheer
  4. Onderzoeksactiviteiten
  5. Beoordelen
  6. Rapportage
  7. Opstellen van maatregelen
  8. Speciale risico’s
  9. Gegevensbeheer
  10. Bijlagen: Doelen, functionele eisen en maatstaven volgens Leidraad Riolering Maatstaven vloeistofdichtheid
Scroll naar boven