CUR-Aanbeveling 96:2017 (tweede, herziene uitgave)

Vezelversterkte kunststoffen in bouwkundige en civieltechnische draagconstructies

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:175
 • Druk:2
 • Artikelnummer:CRW AA96:2017
 • Thema: Civieltechnische constructies
 
€ 175,00
excl. 9% btw
 • Deze CUR-Aanbeveling beschrijft in hoofdstuk 2 de grondslagen voor het ontwerp en de berekening van vezelversterkte kunststoffen (VVK). Daarbij wordt, in aansluiting op de Eurocodes, ingegaan op diverse aspecten, zoals de fundamentele eisen, de betrouwbaarheid en de in rekening te brengen belastingen. Verder wordt ingegaan op partiële factoren en conversiefactoren. Met conversiefactoren worden op een eenvoudige wijze invloeden in rekening gebracht op de materiaaleigenschappen van een vezelversterkte kunststof door bijvoorbeeld onzekerheid of invloeden van buitenaf, zoals effecten van water(damp) en temperatuur.

  In hoofdstuk 3 zijn eisen opgenomen aan de materialen waaruit een vezelversterkte kunststof is opgebouwd, te weten vezels, hars en eventuele vul- en hulpstoffen. Ook zijn in dit hoofdstuk eigenschappen beschreven voor de daarmee te vervaardigen lamellen, laminaten en doorsneden.

  Hoofdstuk 4 beschrijft de maatregelen die kunnen worden genomen om de duurzaamheid te borgen van een vezelversterkte kunststof.

  Uitgangspunten voor de berekening van een vezelversterkte kunststof zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Rekenregels voor de sterkte en stabiliteit (uiterste grenstoestanden) zijn opgenomen in hoofdstuk 6 en voor de vervormingen, trillingen en comfort (bruikbaarheidsgrenstoestanden) in hoofdstuk 7. Verbindingen komen aan bod in hoofdstuk 8.

  De detaillering, uitvoering, beheer en onderhoud krijgen aandacht in respectievelijk hoofdstuk 9 en 10.

  Met het verschijnen van deze CUR-Aanbeveling komt CUR-Aanbeveling 96:2003 te vervallen.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven