Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Maatregelen voor het beperken van biologische aangroei op beton

CROW-CUR Aanbeveling 125:2020

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Aantal pagina's:16
 • Druk:0
 • ISBN:978 90 6628 689 4
 • Artikelnummer:CRW AA125:2020
 • Thema: Civieltechnische constructies

Biologische aangroei van mos en algen heeft - naast esthetische gevolgen - ook gevolgen voor de duurzaamheid van beton. De CROW-CUR Aanbeveling ‘Maatregelen voor het beperken van biologische aangroei op beton’ introduceert aangroeiklassen met daaraan gekoppelde maatregelen om biologische aangroei op beton te beperken. Deze maatregelen liggen op het terrein van: het ontwerp van de constructie, de samenstelling van het beton, de uitvoering en nabehandeling én maatregelen in de fase na de realisatie.

 
€ 91,00
excl. 9% btw
 • In CROW-CUR Aanbeveling 125:2020 zijn handvatten en aangroeiklassen vastgelegd voor het maken van afspraken om biologische aangroei van algen en mos, te beperken. Dit door het introduceren van aangroeiklassen met daaraan gekoppelde maatregelen. Deze maatregelen liggen op het terrein van: het ontwerp van de constructie, de samenstelling van het beton, de uitvoering en nabehandeling. Ook gaat deze CROW-CUR Aanbeveling in op maatregelen in de fase na de realisatie.
   

  Beperken of juist stimuleren van algen- en mosgroei op beton?

  Het gaat nadrukkelijk om het beperken van biologische aangroei. Geheel voorkomen is zelden mogelijk bij constructies buiten in weer en wind. Daarnaast zijn er initiatieven en projecten die juist als basis hebben algen- en mosgroei op beton te bevorderen, en waarbij biologische aangroei een gewenst verschijnsel is. Bijvoorbeeld ter beperking van de opwarming in stedelijk gebied. Deze bedoelde alg- en mosgroei valt buiten de scope van deze CROW-CUR Aanbeveling.
   

  Voor wie is deze Aanbeveling interessant?

  CROW-CUR Aanbeveling 125:2020 ‘Maatregelen voor het beperken van biologische aangroei op beton’ is bruikbaar voor alle professionals die betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van betonconstructies.
   

  Wie droegen bij aan de totstandkoming?

  CROW-CUR Aanbeveling 125:2020 is tot stand gekomen door financiële en/of inhoudelijke bijdragen van SGS Intron, TechnoConsult, Van den Bergh & Co, Sealteq, Rijkswaterstaat (RWS-GPO), Betonhuis, Cementbouw, ENCI, Volker Wessels Infra, BAM, Heijmans, ProRail, Bouwend Nederland en CROW.

  Deze Aanbeveling is een vervolg op het CROW-CUR Rapport ‘Verkennend onderzoek naar betonaantasting in combinatie met mosaangroei’ (gratis te downloaden bij CROW).


   
 • Woord vooraf

  1     Onderwerp en toepassingsgebied
  1.1  Onderwerp
  1.2  Toepassingsgebied
  2     Termen en definities
  3     Classificaties
  4     Organisatie, afspraken
  4.1  Projectspecificatie en/of werkplan
  4.2  Startbespreking
  5     Ontwerpaspecten, geometrie
  5.1  Ontwerp
  5.2  Textuur, structuur van het oppervlak
  6     Materialen, samenstelling
  7     Uitvoering
  7.1  Uitvoeringsaspecten
  7.2  Nabehandeling duur
  7.3  Nabehandelen, materialen
  8     Beheer en onderhoud
  9     Keuring en controle
  10   Registratie
  10.1 Vast te leggen gegevens
  10.2 Bewaartermijn
  11   Corrigerende maatregelen
   
  Bijlagen
  1     Samenvattend overzicht biologische aangroei beperkende maatregelen
  2     Controlelijst projectspecificatie
  3     Voorbeeld beheersmaatregel - nabehandelen
Scroll naar boven