Convenant Regiotaxi in Noord-Brabant en programmamanagement substitutie.

  • Productgroep:Download / Praktijkvoorbeeld
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Marcel Slotema, Forseti
  • Datum uitgifte:12 feb 2012
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D12961

Beschrijving

De provincie Noord-Brabant werkt intensief samen met de gemeenten aan een goed en betaalbaar systeem van Regiotaxi. Daarom is een convenant gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt om de organisatie, exploitatie en marketing van de Regiotaxi en het toegankelijke openbaar vervoer verder te verbeteren. Enerzijds dient het reguliere openbaar vervoer goed en goed toegankelijk te zijn. Anderzijds dient de Regiotaxi een vangnet te zijn voor personen die daarop aangewezen zijn. De provincie betrekt bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer het gemeentelijke belang om zoveel mogelijke verplaatsingen van mensen met een functiebeperking via het lijngebonden vervoer mogelijk te maken.

Dit is een van de 11 factsheets van voorbeelden van samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer, als bijlage opgenomen in de Eindrapportage, Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer.

Doel en doelgroepen

De provincie Noord-Brabant heeft de doelstelling op het gebied van fysieke toegankelijkheid voor zichzelf scherpt gesteld: in 2015 moet 90% van de reizen via toegankelijke haltes kunnen plaatsvinden. Om het gebruik van het toegankelijk openbaar vervoer te stimuleren is programmamanagement substitutie Noord-Brabant gestart.

Meer informatie

Tjeu Corbeij
Telefoonnummer: 073 681 28 12
E-mail: mcorbeij@brabant.nl

Guy Hermans - KpVV
E-mail guy.hermans@kpvv.nl