Combineren van onder- en bovengronds infrastructuur met bomen

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:23-03-2012
 • Aantal pagina's:160
 • Druk:1
 • ISBN:978 90 6628 596 5
 • Artikelnummer:280

Deze publicatie is niet langer als drukwerk te bestellen. De inhoud ervan is opgenomen in de Online Kennismodule Bomen.

 
€ 73,00
excl. 6% btw
 • Het goed combineren van bomen en infrastructurele voorzieningen vraagt om integrale ontwerpen, efficiënte oplossingen bij problemen en een zorgvuldige toepassing van de beschikbare technieken. Deze publicatie geeft praktische informatie om dit te doen.

  Het doel van deze publicatie is om alle partijen die bij ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte betrokken zijn, te voorzien van de beschikbare informatie. Deze informatie kan worden gebruikt om een optimale combinatie in nieuwe situaties te maken, en om knelpunten in bestaande situaties op te lossen.

  In deze publicatie onder meer:
  • Een reeks oplossingen voor veelvoorkomende knelpunten
  • Een overzicht van maatregelen om schade bij werkzaamheden te voorkomen
  • Checklists voor het integrale ontwerpproces en de speelruimte in de ontwerpen
  • Een overzicht van beschikbare technieken en maatregelen, met praktijkervaringen; inclusief verwijzingen naar de relevante RAW-resultaatsbeschrijvingen en technische bepalingen
  • Een samenvatting van de essentiële eisen en randvoorwaarden per type voorziening
  • Een selectie van de benodigde basisinformatie over de verschillende typen infrastructurele voorzieningen en bomen.
    
  Meer informatie over deze publicatie is te vinden op crow.nl/infra-en-bomen
   
 • Samenvatting
  Inleiding
  1 Groeiende ruimtebehoefte
  2 Knelpunten oplossen
  2.1 Aanpak bij calamiteiten
  2.2 Oplossingen voor ondergrondse knelpunten
  2.2.1 Schade door wortelgroei in de wegconstructie
  2.2.2 Verzakking van verharding door verkeerd substraat
  2.2.3 Schade door wortelgroei aan kabels, leidingen en rioleringen
  2.2.4 Verdichting van de grond rondom bomen
  2.2.5 Instabiliteit en slechte conditie van bomen
  2.3 Oplossingen voor bovengrondse knelpunten
  2.3.1 Verdrukking van verharding of kantopsluiting door stam
  2.3.2 Onveilig wegoppervlak door blad-, vrucht- of takval
  2.3.3 Bomen dicht op de rijbaan
  2.3.4 Beperking vrije doorrijhoogte door boomkroon
  2.3.5 Schade aan bovengrondse kabels
  2.3.6 Hinder van het gewenste lichtbeeld
  2.3.7 Onvoldoende hemelwaterinfiltratie bij bomen
  2.3.8 Schade aan bomen door strooizout
  2.3.9 Stamschade
  3 Schade voorkomen bij werkzaamheden
  3.1 Zorgvuldige voorbereiding van werkzaamheden
  3.2 Voorkomen van schade aan infrastructurele voorzieningen
  3.3 Bomen en graafwerkzaamheden
  3.4 Bomen en veranderingen van het maaiveld
  3.5 Bomen en bouwwerkzaamheden
  4 Knelpunten voorkomen door integraal ontwerpen
  4.1 Aanpak integraal ontwerpproces
  4.1.1 Voorwaarden bij het integrale ontwerpproces
  4.2 Combineren van infrastructurele voorzieningen met bomen
  4.2.1 Bepalen ruimtebehoefte
  4.2.2 Bepalen alternatieven
  4.2.3 Checklist ‘Voorbeelden speelruimte per onderdeel’
  4.3 Voorbeelden van combinaties
  5 Overzicht technieken en maatregelen – ‘gereedschapskist’
  5.1 Maatregelen aan de boom
  5.1.1 Snoeien
  5.1.2 Verplanten
  5.1.3 Wortels verwijderen
  5.2 Draagkrachtige substraten, dragende en drukspreidende constructies
  5.2.1 Bomenzand
  5.2.2 Bomengranulaat
  5.2.3 Groeiplaatsconstructie – boomkratten
  5.2.4 Groeiplaatsconstructie – boombunkers
  5.2.5 Sandwichconstructies
  5.3 Wortelgeleiding en -wering, mantelbuizen en kabelgoten
  5.3.1 Wortelgeleiding en -wering
  5.3.2 Mantelbuizen en kabelgoten
  5.4 Groeiplaatsverbetering en aanvullende boomvoorzieningen
  5.4.1 Teelgrond
  5.4.2 Pneumatisch losmaken
  5.4.3 Drainage
  5.4.4 Beluchtingssystemen
  5.4.5 Infiltratiesystemen
  5.5 Uitvoeringstechnieken
  5.5.1 Werkzaamheden aan leidingen zonder graven
  5.5.2 Gestuurd boren en persen van leidingen
  5.5.3 Grondzuigen
  6 Praktijkvoorbeelden
  6.1 Nieuwe aanleg in hoogstedelijke omgeving
  6.1.1 IJburg, Amsterdam
  6.2 Nieuwe bomen in bestaande situatie
  6.2.1 Deventerstraat, Apeldoorn
  6.2.2 Het Spui, Den Haag
  6.2.3 Burgemeester De Vlugtlaan, Amsterdam
  6.2.4 Stationsstraat, Apeldoorn
  6.2.5 Waarder Noord, Reeuwijk
  6.3 Aanpassing bestaande situatie met behoud bomen
  6.3.1 Molenlaan, Rotterdam
  6.3.2 De Traay, Driebergen
  6.3.3 Marnixkade, Amsterdam
  Literatuur
  Bijlagen
  I Eisen per type voorziening
  I.1 Bomen
  I.2 Wegconstructies
  I.3 Kabels, leidingen en riolering
  I.4 Openbare verlichting
  II Basisinformatie infrastructurele voorzieningen en bomen
  II.1 Bomen
  II.2 Wegconstructies
  II.3 Kabels, leidingen en riolering
  II.4 Openbare verlichting
  III Antwoorden op veelgestelde vragen over het combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen
  IV Begrippenlijst
Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Ook beschikbaar als:
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven