CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Checklist keurmerk straatparkeren

 • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Datum uitgifte:15-09-2006
 • Aantal pagina's:68
 • Druk:1
 • ISBN:90 6628 475 7
 • Artikelnummer:234
 • Thema: Straatparkeren
 
€ 60,00
excl. 9% btw
 • Met deze checklist kunt u de kwaliteit van straatparkeren in uw gemeente onderzoeken. De checklist vormt de basis voor het toekennen van een kwaliteitskeurmerk door een onafhankelijke instantie. Om in aanmerking te komen voor het parkeerkeurmerk, moet u aan een minimale kwaliteitsgrens voldoen. Het keurmerk is een aanvulling op de al bestaande VEXPAN-award voor gebouwde parkeervoorzieningen.
 • Woord vooraf
  Inleiding
  1 Algemeen
  1.1 Parkeerregulering: maatregelen en instrumenten
  1.1.1 Organisatiestructuur
  2 Interne indicatoren
  2.1 Beleid
  2.1.1 Parkeerbeleid
  2.1.2 Wetgeving, parkeerverordeningen en besluiten
  2.2 Organisatie
  2.2.1 Personeel
  2.2.2 Communicatie
  2.2.3 Klachtenafhandeling
  2.2.4 Administratieve organisatie
  2.2.5 Administratieve controle
  2.2.6 Monitoring en evaluatie
  2.3 Uitvoering
  2.3.1 Vergunningen en ontheffingen
  2.3.2 Inning parkeergelden
  2.3.3 Handhaving
  2.3.4 Naheffingen
  2.3.5 Bezwaar en beroep
  2.3.6 Beheer en onderhoud
  3 Externe indicatoren
  3.1 Servicebureau
  3.1.1 Communicatie
  3.1.2 Aanvraag en uitgifte vergunningen en ontheffingen
  3.1.3 Behandeling naheffingsaanslag en bezwaar
  3.2 Parkeerverwijzingen
  3.2.1 Parkeeraanduidingen (bebording)
  3.2.2 Markering
  3.2.3 Parkeerverwijssystemen
  3.3 Parkeerplaatsen
  3.3.1 Parkeerterrein
  3.3.2 Straatparkeren
  3.3.3 Langsparkeren/parkeerhavens
  3.3.4 Gehandicaptenparkeerplaatsen
  3.3.5 Laad- en losplaatsen
  3.4 Betaalwijzen (parkeerapparatuur)
  3.4.1 Ticketautomaat
  3.4.2 Parkeermeter
  3.4.3 Elektronische betaalwijzen
  4 Scores
  4.1 Inleiding
  4.2 Toekennen scores
  4.3 Wegingsfactoren
  Bijlagen
  Bijlage I Criteria
  Bijlage II Norm bij subvragen
  Bijlage III Voorbeeld
Scroll naar boven