Checklist keurmerk straatparkeren

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:15 sep 2006
  • Aantal pagina's:68
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 475 7
  • Artikelnummer:234
Prijs per stuk: € 49,00
Excl. 6% BTW

Met deze checklist kunt u de kwaliteit van straatparkeren in uw gemeente onderzoeken. De checklist vormt de basis voor het toekennen van een kwaliteitskeurmerk door een onafhankelijke instantie. Om in aanmerking te komen voor het parkeerkeurmerk, moet u aan een minimale kwaliteitsgrens voldoen. Het keurmerk is een aanvulling op de al bestaande VEXPAN-award voor gebouwde parkeervoorzieningen.
Woord vooraf
Inleiding
1 Algemeen
1.1 Parkeerregulering: maatregelen en instrumenten
1.1.1 Organisatiestructuur
2 Interne indicatoren
2.1 Beleid
2.1.1 Parkeerbeleid
2.1.2 Wetgeving, parkeerverordeningen en besluiten
2.2 Organisatie
2.2.1 Personeel
2.2.2 Communicatie
2.2.3 Klachtenafhandeling
2.2.4 Administratieve organisatie
2.2.5 Administratieve controle
2.2.6 Monitoring en evaluatie
2.3 Uitvoering
2.3.1 Vergunningen en ontheffingen
2.3.2 Inning parkeergelden
2.3.3 Handhaving
2.3.4 Naheffingen
2.3.5 Bezwaar en beroep
2.3.6 Beheer en onderhoud
3 Externe indicatoren
3.1 Servicebureau
3.1.1 Communicatie
3.1.2 Aanvraag en uitgifte vergunningen en ontheffingen
3.1.3 Behandeling naheffingsaanslag en bezwaar
3.2 Parkeerverwijzingen
3.2.1 Parkeeraanduidingen (bebording)
3.2.2 Markering
3.2.3 Parkeerverwijssystemen
3.3 Parkeerplaatsen
3.3.1 Parkeerterrein
3.3.2 Straatparkeren
3.3.3 Langsparkeren/parkeerhavens
3.3.4 Gehandicaptenparkeerplaatsen
3.3.5 Laad- en losplaatsen
3.4 Betaalwijzen (parkeerapparatuur)
3.4.1 Ticketautomaat
3.4.2 Parkeermeter
3.4.3 Elektronische betaalwijzen
4 Scores
4.1 Inleiding
4.2 Toekennen scores
4.3 Wegingsfactoren
Bijlagen
Bijlage I Criteria
Bijlage II Norm bij subvragen
Bijlage III Voorbeeld