Bundeling: een gouden greep?

  • Productgroep:Download / Publicatie
  • Soort:Gratis uitgave
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Auteur:Rianne Zandee (KpVV, redactie)
  • Datum uitgifte:01 okt 2006
  • Druk:1
  • Artikelnummer:K-D7093
Prijs per stuk: Gratis

Al een halve eeuw blijkt bundeling een ijzersterk concept in de ruimtelijke planvorming. Waarin schuilt de kracht, waarom is het zo bruikbaar gebleken in Nederland? En is er nog toekomst voor bundeling, gezien trends als toenemende versnippering en automobiliteit? In dit boek vindt u de antwoorden. Dit boek is een samenwerking van het Programma Ruimte en Mobiliteit, Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov.).